Actiecomité heeft kostencalculatie al binnen

Actie comité heeft kostencalculatie al binnenHet bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft bekendgemaakt dat de bustarieven omhoog zullen gaan. Het bestuur weet nog niet hoeveel dat zal zijn, omdat er nog geen kostencalculatie is gemaakt. “Het Actiecomité Particuliere Lijnbushouders heeft haar calculatie al klaar liggen voor de tariefaanpassing”, zegt de trekker van de groep, Suraj Sahadewlal. “Onze tariefaanpassing is gesteld van SRD 1.25 naar SRD 2.80 per stadsrit in groot Paramaribo met behoud van brandstofcompensatie.” Sahadewlal stelt dat de PLO al 9 jaren lang bezig is met calculaties voor tariefsaanpassing. Er is tot nu toe nooit een concreet tariefsaanpassing gepresenteerd. Het Actiecomité heeft haar rapport al klaar, de tarieven zijn al doorberekend en zij wil alvast kenbaar maken dat het SRD 2.80 bedraagt per stadsrit met behoud van brandstofcompensatie. Indien de regering minder dat dit bedrag verstrekt, zal het Actiecomité genoodzaakt zijn met maatregelen te komen die de regering niet wenst.
“Wij moeten namelijk voor onze rechten opkomen. Het is zo dat wij door alle regeringen steeds zijn onderdrukt. Niet alleen onder de huidige regering, maar het is al een aantal jaren zo dat de bushouders verlies lijden.” In 2007 was er volgens Sahadewlal al een verhoging ingevoerd van een kwartje, waarbij de bustarieven al op SRD 1.50 moest staan. “Het is ditzelfde PLO-bestuur dat dit heeft teruggedraaid. Hadden wij dit bedrag toen al, dan zou deze tariefaanpassing niet zo zwaar zijn voor de samenleving. Maar nu is de achterstand heel groot en dat dankzij het PLO-bestuur. Beleidsmakers hebben al die jaren de tariefaanpassing bewust achtergehouden. De maat is nu vol”, aldus Sahadewlal.

Serie aan gepresenteerde maatregelingen

Het Actiecomité heeft een serie aan maatregelen die zij wenst te presenteren. Als het bestuur van het Actiecomité straks gekozen wordt bij de verkiezingen gaan zij ervoor zorgen dat de PLO-pompstations teruggenomen zullen worden van PLO-voorzitter, John Mahadewsingh en gegeven zullen worden aan de bushouders. “Na de overname van de pompstations zullen wij 10 cent ( SRD 0.10) per liter goedkoper verkopen aan alle particuliere bushouders. Wij zullen smeerolie, oliemiddelen tegen kostprijs verkopen en brandstofcompensatie die onrechtmatig zijn aangehouden door PLO-bestuur zullen eveneens terug worden betaald. Voor zon- en feestdagen zullen wij aan alle bushouders laten betalen die gereden hebben. In samenwerking met het ministerie van TCT zullen wij ervoor zorgen dat de vergunningoverdracht in een dag zal plaatsvinden.”
Het Actiecomité heeft de meerderheid van de bushouders landelijk achter zich. Momenteel hebben zij 450 lidmaatschapsverzoeken ingediend, maar doordat binnen deze verzoeken enkele vergunningen zijn vervallen, staan zij momenteel op 140 geldige verzoeken, die door het PLO-bestuur goedgekeurd moeten worden. Worden die goedgekeurd, dan kunnen zij zich verkiesbaar stellen. Sahadewlal is verzekerd dat de actiegroep gekozen zal worden tijdens de verkiezingen, omdat de bushouders gemerkt hebben dat het comité wel degelijk voor hen opkomt. De PLO is sinds de komst van het comité ook een beetje actief geworden. “Wij hebben ervoor gepleit dat alle bushouders lid moeten zijn van de PLO. In de statuten staat nergens geschreven dat als je vergunning vervallen is je geen lid kan zijn van de PLO. Bushouders hebben een beschikking en een vergunning. De beschikking vervalt nooit, omdat wanneer er eenmaal een vergunning op jou naam is uitgegeven, ben en blijf je een vergunninghouder. Om de 3 jaren moet je je vergunning verlengen en moet jouw bus door TCT gekeurd worden. De statuten zeggen niet dat als je geen vergunning of geldige vergunning hebt, je geen lid kan zijn van de PLO”, verduidelijkt Sahadewlal.

error: Kopiëren mag niet!