Abdoel ziet kansen en uitdagingen in herstelplan

Abdoel heeft geloof in herstelplan regeringNDP-assembleelid Amzad Abdoel heeft wel degelijk geloof in het Herstel- en Stabilisatieplan van de regering. Tijdens de Kon Makandra & Informatie Meeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) zaterdag in Ocer benadrukte Abdoel dat het plan zowel uitdagingen als kansen biedt om de economie weer op peil te krijgen. In tegenstelling tot wat topdeskundigen van het land beweren, vindt Abdoel dat het plan wel productie stimulerende maatregelen bevat. Het gaat volgens hem om maatregelen voor infrastructurele projecten voor energievoorziening, stimulering van de eigen productie, importvervanging en exportbevordering. De besluiten die in de vorige periode genomen zijn om actief te participeren in de gouddeals, waren volgens Abdoel daadwerkelijk gouden deals. Dit, omdat men binnenkort zal zien wat de voordelen daarvan zijn. Ook de Carolinabrug en het huizenfabriek zijn andere concrete voorbeelden. Middels videoclips werd op de ‘massameeting’ geprobeerd om een beeld te scheppen van de ontwikkeling waarmee de regering bezig is geweest. Het plan bevat volgens hem monetaire of wel ‘stabilisatiemaatregelen’. Het monetair beleid en vooral het wisselkoersbeleid zullen een nieuwe dimensie krijgen. Wat volgens hem nu belangrijk is, is de ordening van de valutamarkt. “Tref alle maatrelen tegen degenen die zich niet houden aan de wetgeving”, zei hij aan CBvS-governor Glenn Gersie, die ook aanwezig was. Abdoel wil zelf een heffing op gelden die stiekem door mensen naar het buitenland worden weggesluisd. “No las bribie, hoop de, umeed mat tjhoro na”, aldus Abdoel. De politicus benadrukte dat in deze precaire periode het altijd belangrijk is om geen hoop te verliezen. “Umeed hamesha se tha, aur hamesha rahega”, aldus Abdoel.
Geest sociaal akkoord in plan
Abdoel benadrukte dat het Herstel- en Stabilisatieplan een Surinaams plan is dat gebaseerd is op de Surinaamse realiteit. “Het plan bevat onze visie, onze ervaring en afgeleide nationale doelen die wij in de komende twee jaren willen realiseren. Het geeft aan de richting die wij als land willen opgaan. Het plan bevat uitdagingen en kansen. Het bevat uitdagingen waarvoor wij als jonge natie niet bang moeten zijn en kansen die wij als gezegend land met natuurlijke hulpbronnen optimaal moeten benutten.” Volgens de waarnemend NDP-fractieleider heeft zijn partij deze intenties duidelijk aangegeven toen de afgelopen begrotingen van de regering flink werd teruggebracht. De parlementariër gaf aan dat het plan een aantal beleidsgebieden bevat, waarvan het sociaal beleid het belangrijkste is. “Het plan bevat de geest van het sociaal akkoord. Ook al is het zwaar en zijn de inkomsten van het land drastisch gedaald. Wij gaan alles doen om de sociaal zwakkeren te beschermen, ziektekosten voor degenen die niet kunnen betalen te garanderen, schoolgeld voor onze kinderen blijven betalen en ouderen en mensen met beperking blijven tegemoet komen. Daarom mi ai taki: No las bribie, hoop de, umeed mat tjhoro na”, aldus Abdoel.

error: Kopiëren mag niet!