Ouderbijdrage Fibos-scholen vastgesteld op SRD 250

De voorzitter van Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (Fibos) en tevens voorzitter van RKBO, Ricardo Kenswil, zegt aan Dagblad Suriname dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 ondertussen officieel is vastgesteld en wel op SRD 250. ‘Dit bedrag is inclusief het inschrijfgeld dus hoeft men niet ook nog apart inschrijfgeld te betalen’, verduidelijkt hij. De mogelijkheid wordt aan ouders geboden om het geld in kavels te betalen. Een maand terug hebben de Fibos-scholen een circulaire doen uitgaan naar de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen toe, waarin aan hen werd voorgelegd dat de ouderbijdrage wederom zou worden ingevoerd. De hoogte van de bijdrage zou nader bepaald worden. De ouderbijdrage bij de gemeentescholen was destijds op verzoek van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) afgeschaft. Het ministerie zou voortaan ter compensatie het bedrag van de ouderbijdrage, toen groot SRD 120 per kind, aan de scholen doen toekomen als subsidie.
Over 2015 is echter slechts 25% van deze subsidie door het ministerie overgemaakt naar de Fibos-scholen en over 2016 hebben de scholen nog geen cent ontvangen. Redenen waarom zij besloten hebben de ouderbijdrage wederom in te voeren. De minister van Onderwijs heeft hierover een mededeling van Fibos ontvangen. Aan de ouders hebben de schoolleiders middels de circulaire uitgelegd dat de ouderbijdrage nodig is om de school draaiende te kunnen houden. Zoals het er nu voor staat, kunnen de scholen de elektrarekening en de telefoonrekening niet meer betalen. Lesmateriaal kan niet worden gekocht. Sanitair materiaal en schoonmaakmiddelen kunnen niet worden aangeschaft. Het stichtingsbestuur kan hen daar ook niet mee helpen. Tot de Fibos-scholen behoren onder andere het RKBO, de EBGS, Amec en alle hindoe- en moslimscholen.

error: Kopiëren mag niet!