Massameeting Abop gaat normaal door

Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) en Haridath Mathura, exploitant van Flamboyant Park, zijn gisteren tot een vergelijk gekomen omtrent de te houden massameeting van de Abop op 29 mei in het Flamboyant Park. Volgens Mathura is er al toestemming verleend om een vergunning te mogen aanvragen en zou de Abop ook de financiële verplichtingen zijn nagekomen. Abop startte haar mobilisatiecampagne zonder met de exploitant te hebben gesproken. De exploitant van het park vond dat vreemd, gezien hij nog geen officieel gesprek had gehad met de partij of een lid van de partij. Meer nog was onduidelijk hoe Flamboyant Park op 29 mei ter beschikking zou worden gesteld, aangezien er een show is gepland voor zaterdag 28 mei. De plaats zal dan pas op zondag worden opgeruimd. Zowel Abop als Mathura heeft aangegeven samen er werk van te zullen maken de plek ter beschikking te krijgen. Ook zijn er met de organisator van de show van 28 mei regelingen getroffen voor de opruiming.
Mathura bevestigt hiermee dat de massameeting van de Abop normaal voortgang zal vinden. De massameeting is getiteld “A kondre kong weri – a kondre nak panja”. Het ligt in de bedoeling dat op die dag de sympathisanten van de partij worden toegesproken door voorzitter Ronnie Brunswijk, Diana Poki, Marinus Cambiel, Dinotha Vorswijk, Marinus Bee, Edward Belfort en andere toppers van de partij. De bijeenkomst wordt volgens de promotie van de partij ook afgesloten met een muzikale omlijsting. Bee gaf onlangs in de media aan dat de aanwezigheid van muziek niet betekent dat de partij in een feeststemming is. Volgens hem is het gebruik dat de bijeenkomsten van de Abop feestelijk en muzikaal worden afgesloten. Zoals verwacht zal de Abop om 15.00 uur starten met de instroom van haar sympathisanten. Ook wordt er gemobiliseerd uit de districten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!