Watertarieven mogelijk al aangepast

3 Front Watertarieven (2)Dagblad Suriname verneemt van welingelichte bronnen dat de nieuwe watertarieven bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) gisteren zijn ingegaan. Door zowel het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen als de SWM is er hier vooralsnog geen melding van gemaakt. De afdeling Public Relations van de SWM stelde nog niet op de hoogte te zijn van tariefsaanpassingen, en kan daarom niet bevestigen als de informatie op waarheid berust. Volgens de verkregen informatie komt er in de loop van de week een officiële bekendmaking hieromtrent. Wat vooralsnog bekend staat, is dat de tarieven met 20% zijn verhoogd.
Uitgaande van de cijfers stijgt het basistarief voor de huishoudens van SRD 10.80 naar SRD 14.25. Dat wordt de prijs tot en met 8 kub water met een basistarief van SRD 1.25 per kub. Van 9 t/m 15 kub is het tarief SRD 1.70 per kub. Voor 16 t/m 22 kub is het huishoudtarief op SRD 2.25 per kub vastgesteld. Van 23 t/m 50 kub betaalt het huishouden SRD 4.50 per kub. Boven 50 kub is het tarief SRD 4.75 per kub voor de huishoudens.
Het basistarief voor de commerciële aansluitingen stijgt van SRD 54 naar SRD 70. Het nieuw tarief voor deze tarievengroep tot en met 10 kub is SRD 7 per kub. Van 11 t/m 25 kub betaalt men SRD 7.25 per kub. Tussen 26 en 300 kub is het tarief SRD 9.10 per kub. Boven 300 kub is het tarief SRD 9.50 per kub. Benadrukt moet worden dat niet duidelijk is hoe de tarieven zullen worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld bij de energietarieven bekend is, betaalt een verbruiker bij een verbruik van meer dan 800 kilowattuur voor al zijn verbruik 1 vast tarief. Er zijn daar geen schijven ingebouwd, waarbij men alleen voor het oververbruik een hoger tarief betaalt. De onduidelijkheid is dus bijvoorbeeld als de waterverbruiker met een verbruik van 25 kub water voor zijn 2 kub over-verbruik SRD 4.50 betaalt of gewoon voor al zijn verbruik SRD 4.50 betaalt.
De meterhuur voor tariefgroep 20 en 30 is van SRD 2 verhoogd naar SRD 3. Voor de commerciële aansluitingen is de meterhuur verhoogd van SRD 4 naar SRD 5. De eerste fase van de nieuwe tarieven waren in oktober 2015 ingevoerd. Dat was 60% van het nieuw in te voeren tarief. Het lag in de bedoeling dat op 15 april 2016 de volgende fase zou ingaan. NH-directeur Dave Abeleven gaf in een eerder interview met Dagblad Suriname al aan dat er binnen het ministerie met alle aandacht werd gekeken naar de tarieven. “Indien de ministerraad besluit dat de watertarieven omhoog zullen gaan, zal dat ook, zoals de energietarieven, worden bekendgemaakt”, stelde Abeleven op 4 mei. Het ligt naar verluid in de bedoeling dat de laatste fase van de verhoging in augustus 2016 ingaat.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!