Sharman: “Zorgverzekerden krijgen dolksteek in de rug”

“Het opzeggen van de overeenkomst met verzekeringsmaatschappij Self Reliance voor Basiszorgverzekering (BZSR) voor kinderen tot 16 jaar en 60-plussers brengt de verzekerden in een heel moeilijke situatie. De regering geeft hiermee de zorgverzekerden een dolksteek in de rug.” Dit zegt assembleelid Dew Sharman aan Dagblad Suriname. Sharman, die zelf lid is van de vaste parlementaire commissie Volksgezondheid, vindt dat de gemeenschap overvallen is met de mededeling van de opzegging, zonder dat er degelijk is aangegeven waar de bestaande verzekerden zich na juni, over een week dus, moeten aanmelden. Vandaar dat hij gisteren gelijk contact opnam met de voorzitter van vaste parlementaire commissie om een spoedvergadering hierover te beleggen. Echter kreeg hij de mededeling dat deze vergadering niet nodig was, aangezien de minister van Volksgezondheid reeds gevraagd was om duidelijkheid te brengen. De informatie zou volgens de commissievoorzitter worden afgewacht. Ondertussen zal hij deze kwestie ook binnen zijn eigen fractie bespreken om na te gaan welke acties hiertegen kunnen worden ondernomen. “De relatie met Self Reliance wordt opgezegd, maar er wordt niet gezegd of de relatie met andere maatschappijen doorgaat of als de patiënten worden overgeheveld naar een andere maatschappij. De mensen verkeren nu in duisternis en weten niet welke garantie zij hebben voor 1 juni. Punt is dat men na 31 mei geen aanspraak meer kan maken op gratis geneeskundige behandeling. Waar moeten ze terecht? Waar worden ze geholpen met de vervallen kaarten?” Sharman benadrukt dat de regering met deze stap heeft aangegeven geen respect meer te hebben voor de samenleving.
Actoren zullen problemen krijgen door eenzijdige opzegging samenwerking
Sharman vraagt zich af hoe de actoren binnen de zorg, zoals de apothekers, ziekenhuizen en laboranten hierop zullen inspelen. Zeker wat de instellingen betreft, denkt hij dat er problemen zullen ontstaan, omdat het in stand houden van instellingen simpelweg geld kost. “Zeker vanuit de ziekenhuizen weten wij dat een heleboel zaken plaatsvinden op basis van een dollarcomponent. Als je nu vanuit de verzekering de premiegelden niet uitbetaald krijgt, dan begrijp je wel dat zo een ziekenhuis over de kop zal gaan. Hetzelfde geldt ook voor de laboratoria en artsen die hun betaling moeten krijgen voor de behandeling van patiënten.” Volgens de medicus zullen deze actoren ook in problemen komen, gezien het feit dat ook zij overeenkomsten hebben met verzekeringsmaatschappijen die nu ineens opgehouden zijn te bestaan. Dit alles moet volgens de parlementariër geplaatst worden in de context van de vele verhogingen waarmee de samenleving nu al wordt geconfronteerd. “Als de mens nu een basisbehoefte als medische zorg wordt ontnomen, vind ik dan dat de regering crimineel bezig is. Het is totaal in contradictie met het sociaal contract dat de regering met de samenleving had gesloten”, aldus de politicus.
Moeilijk naar andere verzekeringsmaatschappij over te stappen
De Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) meldde kort na de mededeling op haar facebook-pagina dat de zorg nu wordt ondergebracht bij een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, zijnde het SZF dat conform haar doelstelling geen winstoogmerk heeft. Volgens de parlementariër wordt als reden voor de opzegging aangegeven de precaire financiële situatie. Hieruit kan volgens hem worden geconcludeerd dat de regering niet gemakkelijk naar een andere verzekeringsmaatschappij zal uitwijken, omdat zij simpelweg de gelden niet meer kan betalen. “Dit is precies waarvoor de oppositie in het verleden had gestreden. De drie wetten van het sociaal zekerheidsstelsel waren slechts aangenomen om de zielen van kiezers te winnen.” Volgens Sharman is steeds aangegeven dat dit een systeem moet zijn dat zich kan dragen en onderhouden. “Nu zie je dat die BZSR overnight is aangenomen, waardoor er zoveel hiaten en ogen in de wet zijn. Nu is het heel systeem over de kop en men kan het niet meer betalen. Politiek heeft hij opgemerkt dat de coalitie al in de knoei met zichzelf zit. Vandaar dat er ook geen normale DNA-vergaderingen worden gehouden.
FR

error: Kopiëren mag niet!