Dwarka: “Wij zullen hard terugslaan”

De vakbeweging is consequent in zijn benadering en standpunten. Toen de regering eenzijdig het besluit nam om de energietarieven drastisch te verhogen, terwijl zij met de sociale partners in dialoog was, heeft een deel van de vakbeweging dat afgewezen. Die afwijzing geldt nog steeds bij de tweede aankondiging van dezelfde tarieven. Dat bleek ook afgelopen zaterdag op de bijeenkomst van het bestuur van de Raad van Vakcentrales in Suriname en de Bond van Leraren. Daar werd in ieder geval van uitgegaan dat de vakbeweging de regering niet over zich zal laten walsen.
De komende dagen wordt er veel overleg gepleegd tussen delen van de vakbeweging, bedrijfslevenorganisaties en maatschappelijke groeperingen. Gisteren waren alle organisaties die deel waren van de 13 mei actie weer bij elkaar voor een onderhoud. Volgens vakbondsleider Dayanand Dwarka zal de vakbeweging keihard reageren op het gedrag van de regering. “Feit is dat wij hard terug zullen slaan. Dit accepteren wij niet. De wijze waarop wij terug zullen slaan, zal veel omvangrijker zijn dan de actie van 13 mei. Wij zullen gepast antwoord geven op het gedrag van de regering”, stelt Dwarka.
Een deel van de vakbeweging is in protest gekomen en liet dat met de actie van 13 mei blijken. Wat de actievoerende vakbondsleiders ook als onbehoorlijk hebben gekwalificeerd, was de mededeling van de president via de staatszender dat de verhoging van de tarieven waren aangehouden om een week daarna totaal onopgemerkt de tarieven door te voeren. “Hoeveel waarde moeten wij nu hechten aan de woorden van de president? Heeft het nog zin om met deze overheid in dialoog te blijven? Ook de organisaties die niet hebben meegedaan aan de actie en met de regering in dialoog waren, begrijpen nu dat het niet werkt. Het was alleen maar bedoeld om te voorkomen dat de massa niet op straat komt. Die poging heeft gewerkt, maar de protestmanifestatie was dan toch een succes”, stelt Dwarka. Een eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat er draagvlak moet zijn voor de maatregelen die de regering treft op instigatie van het IMF. Indien de massa op straat komt, is daar duidelijk sprake van gebrek aan draagvlak. Vandaar de president volgens Dwarka ‘dit soort van spelletjes speelt’.
De regering heeft met haar laatste handelingen volgens Dwarka voor de weg van confrontatie gekozen. “Wij gaan die confrontatie niet uit de weg. Wij hebben geen andere keus dan te blijven strijden. Ook de andere organisaties die nog hoop hadden in dialoog, zijn tot inkeer gekomen. Zo zijn wij ook in conclaaf met het bedrijfsleven”, aldus Dwarka.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!