Seti Sranan ontmoet DRS

Een delegatie van de politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) en Seti Sranan hebben een ontmoeting gehad. Het gesprek werd gevoerd op verzoek van Seti Sranan, het platform voor progressieve politiek. Seti Sranan onderzoekt de mogelijkheden van de vorming van een nieuwe progressieve coalitie.
Behoefte aan een nieuwe politiek
Tijdens het gesprek bleek dat DRS en Seti Sranan het met elkaar eens zijn dat Suriname behoefte heeft aan een nieuwe politiek en dat er in de strijd daarvoor twee fasen kunnen worden onderscheiden. In de eerste fase gaat het om de bestrijding van het huidige corrupte regiem, waarbij samengewerkt zal moeten worden met alle partijen en groepen. In de tweede fase zal het gaan om de constructie van een nieuwe progressieve coalitie die duidelijk verschilt van de traditionele politieke constellaties. Om dat te bereiken, zal er ideologisch voorwerk gedaan moeten worden.
Christendemocratie
Seti Sranan ziet geen grote problemen voor de integratie van het christendemocratisch gedachtegoed van DRS in een nieuwe politieke coalitie en kan zich geheel terugvinden in de kerngedachte van de christendemocratie, namelijk die van een ‘verantwoordelijke maatschappij’, zoals in 1948 geformuleerd door de Wereldraad van Kerken: ‘In een verantwoordelijke maatschappij heerst de vrijheid van mensen, die zich verantwoordelijk weten voor gerechtigheid en openbare orde, en zijn zij die politiek gezag of economische macht bezitten, voor de uitoefening daarvan verantwoording schuldig aan God en aan de mensen, wier welzijn daarvan afhangt’. Wil een samenleving in de moderne levensverhoudingen verantwoordelijk blijven, dan is het nodig dat de mensen de vrijheid bezitten om op hun regering controle uit te oefenen, deze te bekritiseren en van regering te veranderen; dat de macht gebonden is aan wetten en tradities en zoveel mogelijk verdeeld wordt over de gehele gemeenschap.
Ethicapolitieke horizon
Seti Sranan is van oordeel dat legitimiteit, opgevat als het ‘maken van afspraken en het afleggen van verantwoording’, nodig is om machtsmisbruik en corruptie te voorkomen. Seti Sranan spreekt in dit verband over de constructie van een ‘ethicapolitieke horizon’. De ‘ethicapolitieke horizon’ van Seti Sranan en de christendemocratische gedachte van de ‘verantwoordelijke maatschappij’ komen qua inhoud en bedoeling met elkaar overeen. Het verschil ligt in het feit dat DRS meent dat haar ‘ethicapolitieke horizon’ al gegeven is met de religie, terwijl Seti Sranan meent dat er voor de Surinaamse samenleving een nieuwe humanistische ethicapolitieke horizon nog moet worden geconstrueerd.
Grond voor verdere dialoog
Tijdens de ontmoeting werd duidelijk dat er ideologische verschillen zijn tussen DRS en Seti Sranan. DRS legt de nadruk op versterking van het gezin als fundamentele bouwsteen van de samenleving. Het verschil met Seti Sranan is dat laatstgenoemde het individu ziet als beginpunt. Wanneer DRS spreekt over het gezin heeft zij het over een samenleving van ouders en kinderen gebaseerd op het huwelijk. Seti Sranan vindt dat ook andere samenlevingsvormen bestaansrecht hebben. Ondanks deze verschillen waren de gesprekspartners het met elkaar eens dat er voldoende grond is om verder van gedachten te wisselen.

error: Kopiëren mag niet!