Mileuinspecteurs niet in gewenste rol

Er heeft enkele dagen een staking gewoed bij de Milieuinspectie. Deze dienst is regelmatig in staking. Van het staken ondervindt de economie of de samenleving geen als zodanige schade op zich. De Milieuinspectie is geen dienst die van betekenis is in Suriname. Enkele maanden terug was er even een hoopgevende flikkering, een ogenschijnlijke ontwaking, in Paramaribo, maar het was weer gauw uitgeblust. Deze korte activiteit had iets te maken met de motivatie van een dc die kennelijk de inspectie op sleeptouw nam. Meer bekend bij de burgerij is de Milieuinspectie vanwege een tv-sketch ‘1 en 1 is 3’. De Milieuinspectie was voor het laatst actief in de jaren ’80. Daarna is het achteruit gegaan. We hebben nu weeldwijd en ook in Suriname achter elkaar te maken met virusepidiemieen die op gang worden gebracht door muskieten. Er is naar aanleiding van chikungunya in bepaalde virushaarden een opruiming geweest van groot vuil welke water vasthoudt. Tijdens deze operatie hebben wij opgemerkt dat het opmerkelijk is hoe opeens zoveel vuil vanuit de achtererven verscheen naar langs de straat om opgehaald te worden. We merkten toen op dat dat dus betekent, naast achteloosheid en laag besef van de burger, ook een bijna inactief zijn van de Milieuinspectie. Het milieu is tegen de achtergrond van klimaatsverandering (exteme hitte, extreme regenval, extreme droogte) van belang. Het vervuilde fysieke woonmilieu ka versterkend werken op effecten van klimaatsverandering, waardoor plagen en ziekten van formaat ontstaan. De Milieuinspectie is een belangrijke dienst, maar de dienst is niet gemotiveerd om te werken. Men heeft geen plannen en ziet zichzelf niet als onderdeel van de oplossing van eenvoudig gedeelte van het milieuprobleem. Dat is de vervuiling met huis-/consumptie en industrieafval. De inspectie is niet gericht op de problemen van de samenleving, maar op de problemen die het zelf heeft. Deze problemen varieren van benoemingen die men niet krijgt tot eventueel een verborgen wens om wapens te dragen, omdat sommigen BAVP’er zijn. Wat dit laatste betreft wordt de regering gevraagd om behoedzaam met deze mogelijke wens om te gaan. Een probleem van gewelddadig optreden van de burgerij tegen de milieuinspecteurs is niet bekend. De eenvoudige milieuvervuiling heeft niets te maken met de georganiseerde misdaad, omdat eenvoudige burgers, jongeren, vrouwen en oudjes daarin betrokken zijn via achteloos gedrag. Het zou indruisen tegen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit als men over zou gaan om wapens in te zetten tegen deze vervuilende burgers. Hiermede is niet gezegd dat strenge sancties niet noodzakelijk zijn, integendeel. Wat ook moeilijk te begrijpen valt is de combinatie van ontevredenheid en lage motivatie aan de ene kant en aan de andere kant een bereidheid om gevaar (een inconvinient (inconveniency) in Fiso-termen) te accepteren. Een wapen dragen maakt immers het werk gevaarlijker en logisch zou het bij een demotivatie situatie zijn dat men het gevaar (dus wapens) niet zou accepteren. In mei 2015 zijn meer dan 40 inspecteurs benoemd tot buitengewoon agent van politie. De aanleiding was een noodzaak om processen-verbaal goed op te kunnen maken en eventueel middels het snelrecht, als milieucriminaliteit wordt opgenomen als een economisch delict bijvoorbeeld, sneller boetes te innen en dus om beter met het OM te kunnen samenwerken. De milieuinspectie is een werkarm van het BOG. Het BOG heeft als missie: ‘De gezondheid en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse mens te bevorderen en te bewaken door controle, onderzoek en voorlichting’. Nu is er bij de inspectie ontevredenheid over de directeur en kritiek. Deze kritiek is wat betreft de laksheid om epidemieen vroegtijdig aan te pakken en de bevolking te alarmeren, wel terecht. De BOG-directeuren die op een bepaalde manier op de stoel worden gezet, hebben zich naar het schijnt laten lenen voor politieke overwegingen boven volksgezondheidsoverwegingen. Milieuinspectie is een van de 9 afdelingen van het BOG. De doelstelling van de inspectie is toezicht, controle en monitoring van die factoren in het milieu (micro en meso) die een schadelijk effect kunnen uitoefenen op de lichamelijke ontwikkeling, gezondheid en het voortbestaan van de mens. Verder is een doel het verzamelen, verwerken en analyseren van milieudata en het voorlichten en mobiliseren van de gemeenschap over diverse milieu– en gezondheidsvraagstukken. Het is meer dan duidelijk dat de inspectie deze taken niet op een zodanoge niveau uitvoert dat het merkbaar is in de samenleving. De staking van de inspectie leek even als gevolg te heben dat boten (met ladingen) niet uit Suriname zouden kunnen vertrekken, de haven zou lam komen te liggen. Intussen is duidelijk dat een zodanige vetorecht niet bestaat. Een ding moet wel duidelijk zijn voor in principe alle werkers, in zowel de publieke als de private sector: de werkomstandigheden zullen totdat we een ontwikkeld land zijn, nooit perfect zijn. Als men daarin aanleidig zal zoeken om het werk neer te leggen, dan zal die voor enkele jaren nog snel te vinden zijn.

error: Kopiëren mag niet!