VSB: Overheid geen voorstander van dialoog

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft met teleurstelling kennis genomen van de beslissing van de overheid om tegen de afspraken gemaakt op 12 mei de aangehouden tarieven voor elektriciteit alsnog te laten ingaan per 1 mei. De door de overheid verstrekte informatie over haar beweegredenen om deze stap te nemen was onbevredigend voor de VSB. De VSB moet derhalve concluderen, dat de overheid geen voorstander is van dialoog en overleg. De VSB zal zich intern beraden en binnenkort met verdere mededelingen komen over de te nemen stappen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: