Reactie EBS op het vonnis Chiragally/City Entertainment

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van het vonnis van de Kantonrechter in Kort Geding in de kwestie Chiragally / City Entertainment contra EBS. Op grond van deze uitspraak wenst de EBS het volgende onder de aandacht te brengen:
De aansluitingen op naam van Chiragally en City Entertainment met aansluitnummers 032600 en 032614 zijn wegens achterstallige betalingen van stroomrekeningen over een periode van 4 maanden door de N.V. EBS afgesloten. Tijdens de behandeling van de rechtszaak is de vordering van de EBS op Chiragally en City Entertainment door hun vertegenwoordiger erkend. De vordering van Chiragally en City Entertainment om de EBS te veroordelen tot weder aansluiting van deze aansluitingen is door de Kantonrechter afgewezen. De Kantonrechter heeft echter de reconventionele vordering van de EBS tot veroordeling van Chiragally en City Entertainment tot betaling van de openstaande rekeningen en de incasso kosten geweigerd.
Tijdens de behandeling van de rechtszaak is komen vast te staan dat de aansluiting 032614, nadat deze door de EBS is afgesloten, is gekoppeld aan het aansluitnummer 032616 welke aansluiting op het moment van de koppeling toebehoorde aan Princess Casino. Deze koppeling, welke heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de EBS, is geheel in strijd met de Algemene Voorwaarden van het bedrijf. De EBS heeft daarom bij constatering van voormelde koppeling Princes Casino terstond om rekenschap gevraagd en haar aansprakelijk gesteld hiervoor, waarna Prinses Casino aan de EBS heeft medegedeeld dat zij niet op de hoogt is van de koppeling en er niets mee te maken heeft aangezien zij niet meer actief is in het pand. In een formeel schrijven heeft Princes Casino daarna de aansluiting bij de EBS opgezegd, waarna deze is afgesloten. De Kantonrechter heeft de EBS veroordeeld deze aansluiting wederom open te stellen omdat zij onder meer van oordeel is dat de EBS rekening had behoren te houden met mogelijke schade van de tegenpartij .
De EBS brengt hierbij ten overvloede onder de aandacht dat haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op al haar afnemers. Iedere afnemer dient zich daarom te houden aan deze voorwaarden en elke handeling welke mogelijkerwijs in strijd zou zijn met deze voorwaarden na te laten teneinde staking van de levering van elektriciteit te voorkomen.

error: Kopiëren mag niet!