Personeel Jodensavanne maanden niet uitbetaald

“Het Nationaal Monument Jodensavanne in het district Para bij de Cassiporakreek, een zijrivier van de Surinamerivier, kampt met problemen. Subsidie wordt niet uitgekeerd. De kaartverkoop is bij lange na niet voldoende om zo’n goot terrein te onderhouden. Het personeel is al een paar maanden niet uitbetaald. De financieel/economische crisis die Suriname plaagt, biedt geen hoop voor betere tijden. Als er geen verandering komt in de gang van zaken, zal het historische toeristenoord de deuren moeten sluiten’, aldus Stephen Fokke, secretaris van de Stichting Jodensavanne.
De stichting conserveert en onderhoudt Jodensavanne dat sinds 2009 tot ‘Nationaal Monument’ is benoemd en bij wet wordt beschermd. Het beheer gebeurt in nauwe samenwerking met het inheemse dorp Redi Doti, dat op korte afstand is gelegen van de monumenten. Zowel Jodensavanne als de Cassipora begraafplaats zijn toegankelijk voor bezoekers. Jodensavanne is genomineerd om tot Werelderfgoed van de Unesco verklaard te worden.
Openlucht Museum Nieuw Amsterdam
Volgens de Grondwet van de Republiek Suriname is de staat verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van het cultureel erfgoed. De Staat komt haar verplichtingen niet na. Integendeel worden er belemmeringen opgeworpen als, vermakelijkheidsbelasting heffen op de toegangskaarten. Bovendien moet de belasting betaald worden voordat de kaarten verkocht zijn. De Staat moet er juist voor zorgen dat de instanties die zorgen voor onderhoud en de bescherming van het erfgoed, tegemoet gekomen worden. Volgens Fokke moet de belasting op erfgoedinstanties worden afgeschaft. Het Openlucht Museum van Nieuw Amsterdam kampt met hetzelfde probleem.

error: Kopiëren mag niet!