Houtsector in beroering na afsluiting weg naar West-Suriname

Op vrijdag 6 mei was er een bijeenkomst op het ministerie van Openbare Werken (OW), waarvoor alle stakeholders van het binnenlandse wegennet, in het bijzonder van de weg naar West-Suriname, waren uitgenodigd. Aanwezig waren afgevaardigden van de districtscommissariaten, het Korps Politie Suriname, de houtsector en de Inheemse dorpen. Een aantal stakeholders kwam niet opdagen. Noch de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, noch afgevaardigden van de mijnbouwsector en het commissariaat Para waren aanwezig.
‘De directeur Civieltechnische Werken van OW gaf de aanleiding van de vergadering aan, namelijk de afsluiting van 8 bruggen op de weg naar West-Suriname, alsmede 1 brug op de weg naar Atjonie voor zwaar verkeer. Dit, op basis van het rapport van 2 consultancybureaus, die onstabiliteit hadden geconstateerd bij deze civiele werken. De maximale belasting van de bruggen wordt beperkt, waardoor enkele personenvoertuigen en kleine trucks nog zullen kunnen oversteken. Juist in dit gebied liggen enorme houtconcessies, waardoor de productie gedwongen helemaal stil komt te liggen. Dit heeft grote consequenties voor de bosexploitatiebedrijven.’
‘Net als vorig jaar, toen zich een soortgelijke situatie voordeed, zullen nu ook weer tienduizenden kubieke meters rondhout rotten in het bos en ernstige kapitaalsvernietiging opleveren. Dit is weer de zoveelste nekslag, die door de overheid wordt toegebracht aan deze sector. Het zou wel de finale doodsteek kunnen zijn. Vorig jaar werd de overheidsheffing op houtconcessies al met tienduizend procent verhoogd. Ook ging de government take op brandstof omhoog, alsook de tarieven voor exportinspecties en de douanerechten. De rappe ontwaarding van de SRD komt daar nog bovenop, waardoor voor velen het water tot aan de lippen is komen te staan.’
‘Afgelopen jaar kwam het bedrijfsleven al in met middelen om de weg te repareren, maar nu na 8 maanden worden er ook andere redenen aangehaald die de draaglast van de sector ver te boven gaan, zijnde de reparatie van de schade aan de bruggen. De sector zit nu met de handen in het haar, daar zij voor voldongen feiten wordt geplaatst en geen producten meer kan verplaatsen. Door de abrupte afsluiting is er geen ruimte voor afvoer van productie gecreëerd, waardoor nu de voorraden aan bederf onderhevig zullen zijn, wat weer een grote schadepost oplevert voor deze kwijnende bedrijfstak.’
‘De politie zal toezien op de naleving van het tonnagegebod op de bruggen, terwijl OW ook hoogte beperkende stalen installaties (portalen) bij de bruggen zal aanbrengen, zodat hoge houtvrachtwagens er niet onderdoor kunnen. De wederom onprofessionele aanpak door de overheid met betrekking tot de houtsector brengt hen weer in grote problemen. Volgens OW zal het herstel van de bruggen 35.5 miljoen USD kosten en zelfs al zou de overheid dit geld vandaag ter beschikking hebben, dan nog zouden de reparaties meer dan een jaar duren. Bedoelt de directeur hiermee dat de houtsector het komende jaar op non-actief zal worden gezet? De houtsector raakt weer in grote problemen, waarbij circa 1000 gezinnen direct te lijden zullen hebben en bedrijven mogelijk over de kop gaan. De problemen stapelen zich op’, aldus een bericht van Ashu, de Algemene Surinaamse Houtunie.

error: Kopiëren mag niet!