Suriname goed vertegenwoordigd op 41ste jaarvergadering Islamic Development Bank

Minister Hoefdraad en de CEO van de ICD ondertekenen het SUKUK intentie document.
Minister Hoefdraad en de CEO van de ICD ondertekenen het SUKUK intentie document.
De Surinaamse delegatie onder leiding van Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, tekent diverse successen op de recente jaarvergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) aan. Deze 41ste jaarvergadering vond plaats te Jakarta, Indonesië, van 15-19 mei 2016. In diverse gesprekken met verschillende eenheden binnen de IsDB groep is er verdere invulling gegeven aan de USD 1,78 miljard die de IsDB in haar april bezoek gecompromiteerd heeft aan Suriname. Ook werd een intentie voor plaatsing van een ‘SUKUK’ BOND (islamitische obligatie) getekend met werkarm ICD. Opmerkelijk voorts was de presentatie van Suriname’s ‘Rice Production Reverse Linkage’ project door fungeer Guido van dee Kooyen van Lvv als voorbeeld van geslaagde South-South cooperation.
De Minister van Financiën , die Governor voor Suriname is bij de IsDB, hield op de jaarvergadering een speech waarin hij de uitgaande President IsDB, bij ingaan van diens pensioen, bedankte voor alle verrichte werk sinds de oprichting van deze multilaterale instelling. Suriname is lid sedert 1997 en heeft evenals andere lidlanden veel profijt ondervonden van de inzet van de vertrekkende president. De Minister memoreerde de aanvulling van steun van de IsDB die steeds goed aansloot op de nationale ontwikkelingsstrategie. Onder het huidige stabilisatie- en herstelprogramma van Suriname om de crisis te beteugelen is de ruime technische en financiële handreiking van de IsDB bijzonder welkom geheten. In zijn speech is Minister Hoefdraad voorts ingegaan op de genomen maatregelen door de regering sinds augustus 2015 om de crisis aan te pakken en het opkomende arrangement met het Internationaal Monetair Fonds.
Vermeldenswaard is verder dat hij ons land Guyana in zijn speech ook verwelkomde als nieuw toegetreden lid. Guyana is het 57ste lid van de IsDB.

US$ 1.78 miljard lening van IsDB

In april van dit jaar zijn Suriname en de IsDB een lening van US$ 1.78 miljard overeengekomen die de komende 3 jaren diverse projecten zal financieren. Hierover heeft de Surinaamse delegatie tijdens de vergadering diverse gesprekken gevoerd met de verschillende werkarmen van de bank, waaronder de Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD), de Islamic Trade & Finance Corporation (ITFC) tav de financiering van import producten voor energie en basis goederen, en de Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
Een Memorandum of Understanding werd afgerond ten behoeve van het Ministerie van Handel en Industrie met de ICD. Met steun van de ICD zal worden gewerkt aan de opzet van economische handelszones en value-chain industrieën, en voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat.
De Trustbank die in Suriname zal uitgroeien tot een volledige Islamitische bank was ook vertegenwoordigd en heeft de gelegenheid gehad van de IsDB om haar model publiekelijk te presenteren en heeft ook verdere gesprekken gevoerd ter verwezenlijking van haar doelen.
Tijdens de vergadering werd het Suriname ‘Rice Production Reverse Linkage’ project, welke in samenwerking met de IsDB, het MARDI Research Institute van Maleisie en LVV wordt uitgevoerd, als voorbeeld gepresenteerd van een succesvol South-South technical cooperation project.

Uitbreiding financiering

In de marge van de vergadering werd een leningsovereenkomst ondertekend tussen Suriname en de IsDB voor het project‘Secondary and Technical Education Support in Suriname’ – US$ 31 miljoen ten behoeve van het onderwijs en op aanvraag van het MINOV.
‘SUKUK’ BOND
Na deze ondertekening moeten nog de nodige wettelijke voorbereidingen en synchronisaties gepleegd worden alvorens deze ‘SUKUK’ kan worden geeffectueerd.
Samenwerking met Indonesië en Malaysia
De Minister van Financiën en delegatieleden hebben tevens de Indonesische en Maleisische autoriteiten ontmoet om de bilaterale samenwerking verder te bespreken. Maleisië assisteert Suriname op het gebied van onder andere landbouw en mogelijkheden voor steun op het gebied van mobiele elektronische betalingssystemen in ver gelegen gebieden werden ook besproken. Suriname had reeds via de centrale bank ondersteuning ontvangen van Maleisië op. Het gebied van cyber security. Met Indonesië werd gesproken over het verzoek van Suriname voor steun op het gebied van veeteelt en verdere steun op het gebied van wetgeving tav Islamic financing en het promoten van investeringen.

error: Kopiëren mag niet!