Vereniging voor Veteranen en Ex-militairen komt op voor belangen groep

Secretaris-generaal Waldo Jameson vertelt het een en ander op de persmeeting (foto: Kevin Ngadimin)
Secretaris-generaal Waldo Jameson vertelt het een en ander op de persmeeting (foto: Kevin Ngadimin)
De Surinaamse Vereniging van Veteranen en Ex-militairen (SVEM) heeft een persmeeting belegd ten aanzien van de gestelde doelstellingen. Om deze doelen te bereiken, moet de vereniging middelen genereren. Vandaar dat de vereniging heeft gemeend om de gemeenschap kennis te laten maken met het bestuur en haar in te lichten over zaken betreffende de vereniging. De vereniging wilde middels een weergave van het verleden aangeven hoe alles is gegaan tot aan de oprichting van de vereniging.
Ex-militairen gediscrimineerd
De vereniging stelt dat ze benadeeld, gecriminaliseerd en gediscrimineerd worden. Niet alleen zou de Amnestiewet van 1989 zonder hen aangenomen zijn, maar worden zij op allerlei andere manieren gediscrimineerd. Met name was het moeilijk voor deze groep werk te vinden en werden zij met wantrouwen gadegeslagen wanneer zij ergens aankwamen. In 2004 heeft een groep ex-militairen gepoogd om leden bij elkaar te brengen, waarbij de wensen en grieven van hen konden worden aangehoord. In 2007 was het raak. Op 10 mei 2007 werd de vereniging opgericht. Zaken die toen zijn gerealiseerd, zijn onder andere de overbruggingstoelage waarbij Sozavo eerst SRD 100 betaalde en Defensie SRD 100. Een instapcursus werd verzorgd aan 450 man. Training en bijscholing werden geïntroduceerd. Een Oorlogsgewondenrapport werd in 20 mei 2008 aangeboden aan het ministerie. Verder zijn 18 ex-militairen in dienst getreden bij het ministerie van Defensie, 51 militairen werden geselecteerd voor de jachtsopzienersopleiding en 34 man werd geselecteerd voor marktbeveiliging.
Introductie van de leden
Het bestuur bestaat uit voorzitter Stanley Fernand, ondervoorzitter John Ramsaran, secretaris- generaal Waldo Jameson, secretaris Brain Ho A Sjoe, (Nickerie ), eerste penningmeester Loyd Burleson, tweede penningmeester Eduard Rijkland en de derde penningmeester (Nickerie) Anandkoemar Ramsaran. In 2007 heeft de vereniging 1800 leden opgenomen. Na screening is dit aantal gekomen op 1400 man. Ongeveer 450 mannen zitten in een resocialisatiezorg van Stichting Nazorg. Zo’n 20 of 30 mannen ontvangen SRD 950 en de rest ontvangt SRD 200. Het doel van de vereniging is om voor de groep op te komen die nog niets krijgt. De vereniging verduidelijkt dat zij een groep is die sec opkomt voor veteranen en ex-militairen. Het is op geen enkele manier verbonden aan een politieke partij noch aan de actiegroep ‘We zijn Moe’. “Wij zijn vaker verweten dat wij gelieerd zijn aan deze groep, maar dat is niet waar. Wij komen op voor de belangen van alle militairen en elkeen die zich wil aansluiten bij de groep is welkom dat te doen”, aldus de voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!