Bilateraal onderhoud met ambassadeurs van Pakistan, Sri Lanka en Egypte

Op 11 mei 2016 heeft de minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Niermala Badrising, bilaterale besprekingen gevoerd met achtereenvolgens de ambassadeur van Pakistan, Burhanul Islam, de ambassadeur van Sri Lanka, Jagath Jayasuriya, en de ambassadeur van Egypte, Alaaeldin Wagih Mohammed. Allen zijn niet-residerende ambassadeurs.

Onderhoud met ambassadeur Pakistan

Ambassadeur Burhanul Islam bood kopie van zijn geloofsbrieven aan minister Badrising aan. Vervolgens werd de gelegenheid om de bilaterale samenwerking te verstevigen door beide functionarissen benadrukt en gewaardeerd. Tijdens het onderhoud ging ambassadeur Islam in op verschillende ontwikkelingen in Zuid – Azië, waarbij er uitgekeken wordt naar een vreedzame oplossing inzake de kwestie Afghanistan en naar positieve ontwikkelingen in de controversiële kwesties met India. Pakistan grenst aan India en China. Wat betreft de samenwerking met China is Pakistan voorstander van een driehoekssamenwerking met China, Suriname en Brazilië. Tijdens de ontmoeting gaf Badrising aan dat Suriname lid is van de ‘Islamic Development Bank’. Hiermee bestaat de mogelijkheid dat Suriname een belangrijke partner zou kunnen zijn voor islamitisch bankieren in de regio. Ook Suriname’s culturele diversiteit en de harmonie tussen de verschillende culturen blijven een voorbeeld voor de wereld. Als mogelijke samenwerkingsgebieden tussen Pakistan en Suriname werden genoemd: samenwerking op agrarisch gebied m.n. voor de teelt van sojabonen, suikerriet en kokosnoten.
Onderhoud met de ambassadeur van Sri Lanka
De Sri Lankese ambassadeur Jagath Jayasuriya werd begeleid door honorair consul van Suriname voor Sri Lanka, Ashwien Kanhai. De ambassadeur sprak zijn erkentelijkheid uit voor de ondersteuning die Sri Lanka binnen de Verenigde Naties steeds heeft genoten van Suriname voor haar resoluties. Tijdens het gesprek werden de volgende gebieden geïdentificeerd voor mogelijke samenwerking: capaciteitsversterking, onderwijs waaronder beurzen voor manschappen uit het leger, de gezondheidssector, hotel management, human resource development en de kokosnootindustrie. Ook handel werd als een mogelijk gebied van samenwerking geïdentificeerd. Momenteel wordt er al thee geïmporteerd door Suriname. Ambassadeur Jayasuriya wees verder op de mogelijkheden van ruilhandel tussen de twee landen. Sri Lanka is toonaangevend in de wereld voor wat betreft rubberproducten waaronder medische handschoenen. Voorts is Sri Lanka geïnteresseerd in het opkopen van Surinaams goud.
Onderhoud met ambassadeur van Egypte
Tijdens het onderhoud memoreerde ambassadeur Alaaeldin Wagih Mohammed de samenwerking met Suriname in verscheidene organisaties waar de beide landen lid van zijn. In dit kader verwees hij naar de bijzondere betekenis van Zuid – Zuid samenwerking, evenals de driehoekssamenwerking. De laatste vorm levert vrij positieve resultaten op, vooral met betrekking tot het identificeren van donoren. Minister Badrising merkte op dat deze mogelijkheid ook gunstig zou zijn voor Caribische landen, m.n. de Caricom-landen. Uit het onderhoud kwam ook naar voren dat Egypte de mogelijkheid heeft om studiebeurzen aan te bieden aan Suriname. De minister haalde ook hier de positie van Suriname aan, als lid van de ‘Islamic Development Bank’ en de potentie die het land hierdoor heeft in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio. In dit verband wees de Egyptische ambassadeur ook op de handelsmogelijkheden die er bestaan tussen Mercosur en de EU. Ambassadeur Alaaeldin Wagih Mohammed deed het verzoek om de besprekingen m.b.t. visumafschaffings-overeenkomsten voor houders van diplomatieke – en dienstpaspoorten wederom te activeren. Minister Badrising informeerde de ambassadeur aangaande de mogelijkheden van de toeristenkaart. De gesprekken vonden allemaal plaats op het hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verliepen in een positieve sfeer.

error: Kopiëren mag niet!