Henk Ramnandanlal: “Aanpassing energietarief uitsmeren over langere periode”

“De regering zou de verhoging van de energietarieven moeten uitsmeren over een langere periode. De regering zal in dat geval naar andere alternatieven moeten kijken om de inkomsten te verhogen, die niet zo zwaar drukken op de samenleving”, aldus Henk Ramnandanlal, ex-assembleelid en ondervoorzitter van de Palu. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden om de inkomsten van de regering te verhogen, die liggen in de sfeer van niet-belastingontvangsten (NBO’s). Deze maatregelen zullen bovendien minder inflatoir werken. Het uitsmeren van de verhoging van de stroomtarieven over een langere periode zal de regering de mogelijkheid geven om andere, productiestimulerende maatregelen te treffen en met name te komen met een lange termijn energiebeleid.
Ramnandanlal zegt dat de huidige inmiddels tijdelijk aangehouden tarieven erg onredelijk zijn, omdat de middenklasse onevenredig zwaar belast wordt. Bovendien heeft het IMF nog twee verhogingen later dit jaar voorgeschreven, waarbij de regering niet eronder uit zal komen om ook de lagere klassen te belasten. Nu in de huidige crisis zullen de verhogingen extra hard aankomen in de samenleving. Het inkomen van de gemiddelde Surinamer is bovendien ook minder waard geworden. Ramnandanlal zegt het eens te zijn met de stelling dat sterkere schouders zwaardere lasten moeten dragen. Maar ook dat moet natuurlijk naar evenredigheid en naar alle redelijkheid.
“De regering zal de energieprijzen ook niet los moeten zien van een lange termijn energiebeleid. De relatief hoge energietarieven in Suriname zijn het resultaat van het gebrek aan een lange termijn energiebeleid van opeenvolgende regeringen. In de vorige regering zijn daarom de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname voorbereid, onder leiding van de toenmalige minister van NH, Jim Hok. Deze wetten zijn inmiddels goedgekeurd door DNA. Maar het betekent niet dat daarmee het werk eindigt. De regering zal het beleid van ex-minister Hok moeten voortzetten en een lange termijn energiebeleid moeten formuleren en uitwerken. En als onderdeel daarvan zal de regering op de kortst mogelijke termijn invulling moeten geven aan de twee goedgekeurde energiewetten. De goedgekeurde energiewetten zullen bij een juiste toepassing de prijs van stroom omlaag moeten brengen”, aldus Ramnandanlal.
“Ook zal de regering eindelijk vorm en inhoud moeten geven aan de overige maatregelen, die op korte termijn de economie zullen moeten stimuleren tot productie, zodat de Surinamer haar inkomen kan verhogen. Maatregelen in de in de NBO-sfeer genomen zullen ook de inkomsten van de overheid op korte termijn omhoog brengen. Uitsmeren van de verhoging van de energietarieven geeft de overheid de ruimte om de genoemde maatregelen te nemen en de pijn draaglijker te maken voor de samenleving.”
“Om de pijnlijke maatregelen te draaglijker te maken, zal de samenleving tegelijkertijd een perspectief moeten worden geboden op welke termijn er verlichting verwachtbaar is. De regering zal nu meer dan ooit haar huiswerk moeten doen om een geïntegreerd en goed doorgerekend crisisplan uit te werken en te presenteren aan de samenleving. Indien de regering dit zal doen, zal ook meer onderhandelingsruimte ontstaan naar het IMF”, aldus Ramnandanlal.

error: Kopiëren mag niet!