Onderinspecteur in verzekering gesteld

De onderinspecteur H.D., te werk gesteld op bureau Nieuwe Haven, is op vrijdag 13 mei in verzekering gesteld. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat deze politiefunctionaris, die toen op Nieuw Amsterdam werkzaam was, geïnde boetegelden jarenlang niet had teruggestort in de staatkas. Deze onderinspecteur was de hoofdverantwoordelijke voor de geïnde boetegelden van Nieuw Amsterdam. Een heel kwitantieboek van de politie is ook verdwenen. Men weet niet hoe groot het verduisterde bedrag is dat nooit is gestort. De korpsleiding achtte de aanhouding en de inverzekeringstelling van deze politieman noodzakelijk. Een kwitantieboek telt 50 vellen. Hangende het verdere onderzoek blijft de politieman in arrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!