IMF wil loonsverlaging voor ambtenaren Cyprus

Bezuinigingen ten aanzien van de salarissen voor ambtenaren moeten permanent worden gemaakt. Ook zal het beloningsbeleid moeten worden herzien om de prestaties en de middellange termijn budgettaire doelstellingen te dekken, volgens het Internationaal Monetair Fonds en het missiehoofd voor Cyprus, Delia Velculescu. In een conference call op woensdag, betoogde de missiechef dat bijkomende budgettaire inspanningen van blijvende aard nodig zullen zijn om aan de doelstelling van 4 procent begrotingsoverschot te voldoen voor 2018. “De aanpassing moet geleidelijk plaatsvinden en een permanent karakter krijgen. De aanpassingen zullen uiteindelijk gericht zijn op het omkeren van de stijging op het uitgavenbeleid”, zei Velculescu. “Een begrotingsconsolidatie is geïmplementeerd”, zei het IMF-rapport. “Echter is vanwege de hoge overheidsschuld aanzienlijke consolidatie op middellange termijn nodig. Er is ruimte om de loonsom van de publieke sector verder te reduceren, waarbij de beloningsstructuur beter aansluit op de werkprestaties.”
Ambtenarensalarissen werden medio 2013 bevroren. Het IMF is voorstander van afschaffing van het vorige model van vergoeding voor ambtenaren, met het argument dat bij de vorige regering de salarisniveaus onhoudbaar waren. IMF wil permanente bezuinigingen en op prestaties gebaseerde beloningen.
Vakbonden niet eens met regeling
De kwestie heeft veel stof doen opwaaien bij de media en de vakbond van ambtenaren. Deze vakbond stelt dat het IMF zich arrogant en autoritair opstelt. “Als mevrouw Velculescu en de mensen die ze vertegenwoordigt nieuwe zware aanvallen plegen op de salarissen, pensioenen en de rechten van werknemers, moeten ze zich ervan bewust zijn dat het geduld van de arbeiders op is en dat onze reactie onmiddellijk zal zijn en in verhouding tot de provocatie.”
Het IMF zal op 23 mei zich buigen over de over ondersteuning aan Suriname bij het uitvoeren van een tweejarig urgentieprogramma.

error: Kopiëren mag niet!