Angelic Alihusain: “Plicht van ambassade om haar staatsburgers te waarschuwen”

Angelic Alihusain- Del Castilho “Plicht van ambassade om haar staatsburgers te waarschuwen”De Amerikaanse ambassade in Suriname had vóór de acties van 13 mei haar staatsburgers op alert gezet. Amerikanen moeten volgens de ambassade te allen tijde op de hoogte zijn van nieuwsberichten betreffende lokale ontwikkelingen. Volgens de ambassade verwachtte de politie ongeveer 15.000 mensen op straat, die vanuit het Kerkplein zouden lopen, teneinde hun ongenoegen te doen blijken over de verhoging van de energietarieven. Als ambassade, maakt niet uit waar het dan ook gestationeerd is, heeft de staatsvertegenwoordiging de verantwoordelijkheid te waken voor de veiligheid van haar staatsburgers ter plaatse. Tevens voor de burgers die van plan zijn het land te bezoeken. Men houdt hierbij niet alleen de criminaliteit in de gaten, maar ook de rust in de samenleving. Voor elk risico dat een burger loopt, dient er een melding te worden gemaakt. Dit is niet de eerste keer dat een ambassade zulk een mededeling de deur heeft doen uitgaan. In de jaren ‘80 zijn zulke meldingen de gedaan. In de jaren ‘90 toen de grote demonstaties tegen president Jules Wijdenbosch plaatsvonden, zijn ook dergelijke mededelingen uitgevaardigd. Recentelijk zijn er voor gezondheidsrisico’s ook dergelijke meldingen gedaan.
De Amerikanen zijn volgens gewezen ambassadeur tevens DA91-voorzitter Angelic Alihusain- Del Castilho heel scherp in de waarneming van rumoerige ontwikkelingen in landen. “Amerikanen worden vaak gezien als de schuldigen van onrust. Wij zien wat er in Venezuela wordt gezegd naar aanleiding van wat er in Brazilië gebeurt. Dat is compleet misplaatst, want wanneer je volk je verdenkt van corruptie, zijn het je eigen handelingen die ertoe leiden en niet de instigatie van de Amerikanen. Meestal worden de Amerikanen aangewezen en lopen zij daardoor extra gevaar”, stelt Alihusain- Del Castilho. In Suriname zijn er ook bepaalde ontwikkelingen die volgens de partijvoorzitter kunnen leiden tot onrustsituaties.
Wanneer burgers zich rechteloos zullen voelen, omdat vonnissen niet worden uitgevoerd, gaat het verder dan alleen Chitan en Sapoen. “Het gaat erom dat de burger niet gelooft dat hij rechtszekerheid heeft. Het gevolg daarvan is dat de maatschappij haar eigen recht gaat toepassen. Mensen gaan eigen rechter spelen. Dat heeft ernstige consequenties voor de veiligheid van buitenlanders. Tegelijkertijd werkt dit door op onze inkomsten uit de toerismesector”, stelt de gewezen ambassadeur. Dit heeft volgens Alihusain- Del Castilho alles te maken met de wijze waarop de regeling nu vorm geeft aan haar beleid. “De rechtspraak heeft geen ruimte, besluitvorming geschiedt niet democratisch meer. Kijk naar de behandeling van de vakbeweging. Politieke partijen komen in actie, zelfs binnen de coalitie zie je bepaalde vreemde bewegingen. Kijk maar naar Carl Breeveld. Een ambassade zal dit dus allemaal op een rijtje zetten. Het is hun plicht om hun burgers te waarschuwen om extra alert te zijn. Als ik ambassadeur was, waar ook ter wereld, zou ik dat ook aan de Surinaamse burgers doorgeven”, aldus Alihusain- Del Castilho. Indien de ambassade zulke mededelingen niet plaatst en een Amerikaan in het land wordt aangevallen, wordt de ambassadeur/de ambassade door de zendstaat verantwoordelijk gehouden voor het niet doen uitgaan van een waarschuwing.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!