Afsluitregeling geldt voor elke klant

Alle klanten van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) krijgen maandelijks een elektriciteitsrekening gepresenteerd. Indien verbruikers niet tijdig hun rekening betalen gaat de EBS over tot het afsluiten van de stroomtoevoer.
Grootverbruikers (commerciële verbruikers met een vermogen hoger dan 24 kVA) die één openstaande rekening hebben, worden persoonlijk op de hoogte gesteld van hun betalingsachterstand. Dit gebeurt nog voordat de daaropvolgende rekening wordt opgemaakt.
De afsluitregeling geldt voor elke klant. Dus ook voor City Entertainment, waar het Wyndham Garden hotel en casino, onder valt. Naar aanleiding van berichten in de media wenst de EBS te kennen te geven, dat met deze klant nimmer een driemaandelijkse betalingsregeling getroffen is. Op verzoek van de klant heeft de EBS wel meermalen uitstel van betaling verleend, om de onderneming in de gelegenheid te stellen de achterstallige betalingen te voldoen.
De EBS was echter genoodzaakt over te gaan tot afsluiting, nadat de klant, in deze City Entertainment, zich structureel niet aan de gemaakte betalingsafspraak hield.
De EBS doet een beroep op al haar klanten om tijdig hun rekening te betalen om onnodig ongerief te voorkomen.
Voor meer informatie over de afsluitregeling ga naar een van onze dienstencentra of bel met onze klantenservice op 175.

error: Kopiëren mag niet!