‘Building with Nature’ krijgt erkenning van donoren

Bouw waterdoorlatende dammen wordt gecontinueerd. 1Nu het pilotproject te Weg naar Zee succesvol is gebleken, zal het project waarbij er langs de kust waterdoorlatende dammen worden gebouwd een vervolg krijgen. Met de bijdragen van de Nederlandse ambassade en Staatsolie Foundation wordt de bouw van nog vijf houten dammen mogelijk gemaakt. Het project Building with Nature is op 11 juli 2015 gestart met de aanleg van een eerste waterdoorlatende dam als pilot project. Deze werd gefinancierd door het programma Friends of Green Suriname, het businessplatform dat geïnitieerd is door Conservation International Suriname.
De eerste waterdoorlatende dam werd op 19 september 2015 geopend in bijzijn van de minister van Openbare Werken. De bouw en metingen rondom dit project zijn gedaan onder leiding van professor Siewnath Naipal, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Inmiddels is aangetoond dat de waterdoorlatende dammen succesvol blijken voor het doel van kustbescherming. In het gebied waar inmiddels landaanwinst gerealiseerd is, zijn inmiddels mangroveplantjes geplant. Deze planten zullen met hun wortels de aangewonnen grond kunnen vasthouden. Met het project wordt bewezen dat we niet langer hoeven te vechten tegen de natuur, in dit geval de stijgende zeespiegel, maar dat we ook met de natuur kunnen werken. Dat is tevens het thema op de vierde Climate Change Adaptation Conference van 10-13 mei 2016 in Rotterdam (Nederland).
Building with Nature te Weg naar Zee is geselecteerd als een showcase op deze conferentie. Professor Naipal is vervolgens afgevaardigd om dit duurzaam model voor het omgaan met klimaatverandering aan de bezoekers te presenteren. Op dinsdag 17 mei zal het startsein gegeven worden voor de bouw van de volgende vijf dammen in het bijzijn van bewoners van het gebied Weg naar Zee, professor Naipal en zijn studenten, de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigers van Staatsolie Foundation, Conservation International Suriname en de Friends of Green Suriname. Met de bouw van meer houten dammen wordt kustbescherming op een groter oppervlakte mogelijk en zullen de ecosysteemdiensten weer opnieuw bij kunnen dragen aan het levensonderhoud van de gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!