Herrenberg brengt ‘coup der Hindoestanen’ in herinnering

2Herrenberg brengt“Valies denkt dat de geschiedenis zich zal herhalen, omdat de val van Pengel begon met acties van de leerkrachten.” Dit zegt medewerker op het kabinet van de president, Henk Herrenberg. Hij heeft tijdens een spoed lezing woensdagmiddag gesteld dat hij altijd in de veronderstelling was dat Jopie Pengel ten val is gebracht door vakbondsacties. Dit, totdat hij het boek ‘Man van het moment’ van Peter Meel las. In het boek, een biografie over Henk Arron, staat dat het met name Jagernath Lachmon was die al tijden bezig was na te gaan hoe het kabinet Pengel ten val kon worden gebracht. Dit is hem dan ook gelukt door middel van een actiegroep, die tot de VHP zou verworden. “De NPS sprak van de coup der Hindoestanen”, vertelt hij verder. De stakingen van de vakbond hebben volgens hem wel het klimaat destijds hiervoor geschapen. Herrenberg vergeleek tijdens zijn uiteenzetting president Desire Bouterse met grote Surinaamse helden, zoals Louis Doedel die in LPI werd gestopt, Anton de Kom die werd verbannen en Eddie Bruma die als communist werd bestempeld, terwijl allen voor het Surinaamse volk opkwamen. “En nu Bouterse. We kunnen hem in dezelfde lijn plaatsen.” Nu probeert men volgens Herrenberg om president Bouterse voor van alles uit te maken en zelfs te liquideren en dit al sinds de jaren ’80. Hij vreest dat men tot het uiterste kan gaan om dit te doen.
Herrenberg keurt de geplande acties van Robby Berenstein (C-47) en Wilgo Valies (BvL) niet goed. Ze zouden naar zijn mening het voorbeeld van Doedel en de andere helden moeten nemen. “In crisisperioden moet men geen gespierde taal gebruiken, geen vuisten ballen maar kiezen voor dialoog”, stelt hij. De vakbondsmannen zouden in plaats van actie te voeren, in navolging van Doedel, moeten vragen om een werklozenuitkering voor de arbeiders, die nu ontslagen worden. Herrenberg vindt het voorts ‘onnatuurlijk’ dat Valies en Berenstein arbeiders oproepen om samen met werkgevers ten strijde te trekken. “Dezelfde mensen die ze hebben uitgebuit, daarmee moeten ze nu samen ten strijde gaan om de regering naar huis te sturen.” Volgens hem komt deze regering juist op voor het volk en wil zij een sociaal rechtvaardige maatschappij. “Je kan zeggen het is een linkse regering of in ieder geval een progressieve regering.” De vakbondsleiders roepen volgens hem nu op om juist op te trekken met mensen die een rechtse regering willen. Je zal dan volgens hem de situatie krijgen van de have en de have not’s. De rijken zullen rijker worden en de armen armer. De vakbond zou bovendien verwarring stichten onder de arbeiders door te doen alsof er geen klasse meer is in het land. Het land is volgens hem niet klasseloos, want iedereen, elke groep komt op voor zijn eigen belang. Het voeren van acties verhindert naar zijn mening voorts de natievorming en lijkt op het oude ‘verdeel en heers’. Tenslotte noemt Herrenberg het feit dat de VHP, de NPS en de PL de acties ondersteunen waarna hij overgaat tot het lezen van de passages uit het eerdergenoemd boek waaruit geconcludeerd werd dat niet de vakbond tot de uiteindelijke val van Pengel in de jaren ’60 heeft geleid. We moeten volgens Herrenberg ‘onze geschiedenis kennen om te begrijpen wat nu gebeurt en om te zien wat er gaat gebeuren’. Met zijn lezing wilde hij ‘mensen aan het denken zetten om te gaan kijken waar hun verantwoordelijkheid ligt’.

error: Kopiëren mag niet!