Nieuwe koerssituatie behoeft verduidelijking

Er is kritiek op de monetaire autoriteiten wat betreft de aanpak van de valutakoers. Wij hebben gesteld dat de Surinaamse economie geen onhandelbaar grote economie is, de valutamarkt is ook klein. Alhoewel wij een kleine economie hebben en er niet veel omgaat in deze kleinschalige situatie, scoren we toch wel wanneer het gaat om wegmoffelen en onzichtbaar maken van kapitaal. Er zijn rijke mensen in Suriname die hun geld hebben weggezet op buitenlandse bankrekeningen. De klokkenluiders vanuit financiele en diplomatieke instellingen zijn er nu bij de vleet. Zo is enkele maanden terug bekend geworden hoeveel mensen grote bedragen geld hebben weggezet op buitenlandse rekeningen. Het aantal van 9 personen, waarvan maar 1 met een Surinamse nationaliteit, hebben op banken in Zwitserland meer dan 700 miljoen us dollars weggezet. Dan kwamen de Panama Papers van enkele dagen terug. De Panama Papers zijn een grote verzameling vertrouwelijke documenten onder de Panamese juridische en zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca, die gelekt zijn. Deze worden onderzocht in een internationaal journalistiek onderzoeksproject, en inmiddels ook door justitiële en belastingautoriteiten van diverse landen. Naast legale belastingontwijking kan het gaan om belastingfraude en/of andere illegale activiteiten, zoals het omzeilen van handelssancties of het afhandelen van omkoping. Mossack Fonseca was al eerder negatief in het nieuws gekomen, maar nog nooit op deze schaal. Ook in deze documenten worden nu namen van personen met Surinaamse adressen genoemd die dekmantelorganisaties geregistreerd hebben via/op Curacao en/of de British Virgin Islands. Via een Panamese tussenpersoon zijn bedrijven opgezet in belastingparadijzen. Alhoewel Suriname een klein land is, scoren we kennelijk hoog wanneer het gaat om kapitaalbezitters en miljonairs die hun geld verborgen houden. Deze rijken trekken veel uit de Surinaamse economie en deponeren de vruchten op buitenlandse rekeningen en/of via dekmantelbedrijven in belastingparadijzen. In elk geval moeten het OM en Belastingen natrekken of er sprake is van belastingfraude en daarna aanslagen opleggen. Wat Suriname nu op dit ogenblik nodig heeft, zijn investeringen die werkgelegenheid kunnen scheppen en de bbp-bronnen kunnen uitbreiden en diversificeren. Daarbij wordt gedacht aan landbouw (rijst, (biologisch) fruit en groente, bloemen), veeteelt, visserij, aquacultuur, toerisme (toeristen en culturele en historische producten) en de duurzaamheidssector (recycling, water, alternatieve energie, adaptatie van productieprocessen, terugdringen van afval en verkwisting). Er zijn geen investeerders te vinden, de laatste grote in de goudmijnbouw stamt uit de NF-periode. Vanaf de periode erna hebben zich geen nieuwe grootschalige investeerders zich aangediend zoals de FAI in de bananasector. Dit Europees landbouwbedrijf nam een bestaande sector over, maar kan nu zijn operaties uitbreiden naar andersoortige fruit en groenten. Kortom, alhoewel wij kapitaalbezitters hebben, is er geen vertrouwen om kapitaal vast te zetten in bedrijven in Suriname, alhoewel het land een enorme agrarische en natuurlijke hulpbronnenpotentie heeft, waarmee we samen met Guyana met kop en schouders boven de rest uitschieten. Dat vertrouwen is er in principe nooit geweest, omdat de Surinaamse ecoomie nog nooit voor lange periode stabiel is geweest. Valutaschaarste en interventies met dollars vanuit de CBvS waren er al in de periode van het NF, ook de devaluaties en prijsstijgingen. Het vertrouwen van de investeerder heeft ook te maken met de rechtszekerheid die men geniet in de landen waar men wil investeren. Dat blijkt onder andere uit de kwaliteit van de rechtspraak en hoe men omgaat met de rechterlijke macht. Investeerders vragen zich af of de rechterlijke macht onafhankelijk is, dus uitvoerbare vonnisen kan wijzen in hun voordeel tegen de regering (in het maatschappelijk rechtsverkeer). Men kijkt ook hoe lang (civiele) zaken duren voordat de rechter een uitspraak doet. Zijn er op deze gebieden twijfels, dan zal men geen kapitaal in het land investeren. Intussen is door de CBvS bekend gemaakt dat na enkele valutaveilingen, men toch de valutamarkt zal vrijlaten. De handelsbanken en de cambio’s zijn dus vrij om een eigen koers te hanteren. Zij moeten wel dagelijks om 08:00 uur digitaal aan de CBvS mededelen met welke koers zij de dag openen. De banken zijn naast deze verplichte mededeling dus ook vrij om bij de burgerij aan te geven welke deze koers voor de dag is. Voor lonen en afbetalingen die omgerekend worden tegen de ‘officiele koers’ betekent dit dus dat men op de dag van betaling zelf moet kijken welke koers men zal hanteren. Wat als de banken verschillende koersen gebruiken? Waarschijnlijk zullen de omrekeningen dan plaatsvinden nadat de CBvS voor de dag de gemiddelde koers heeft vastgesteld. Na 08:00 uur moeten de banken en cambio’s om 12:30 uur mededelen welke transacties zijn gepleegd tot 12:00 uur. Op basis hiervan bepaalt de CBvS de gemiddelde koers voor de volgende dag. Gedurende de dag kan de koers gaan bewegen of niet? De CBvS moet de nieuwe situatie goed uitleggen. Het is goed dat de CBvS partnert met de banken en de cambio’s. Wat is het beleid ten aanzien van de illegaliteit? Zijn er sancties als de banken en cambio’s valse info verschaffen en meldingen niet doen?

error: Kopiëren mag niet!