Wolff: “Overheid kan water op straat niet voorkomen”

De aanhoudende regens met daartussen af en toe zware regenbuien, pleegt een enorme ravage. Niet alleen in Paramaribo, maar ok in de districten hebben mensen wateroverlast. Vele mensen bellen Dagblad Suriname op om hun misnoegen te uiten over de trage afname van de waterstand. Het verkeer vertoont in de meeste gevallen ook stremmingen op onder water gelopen wegen. Het water zorgt er ook voor dat de meeste wegen, die al in deplorabele staat verkeren, nog slechter worden.
Volgens Siegfried Wolff is het een hele uitdaging wanneer wegen onder water zijn. “Wij houden ons aan onze plichten. Waar wij technisch kunnen ingrijpen, doen wij dat. Er is vanaf 4/5 mei behoorlijk wat water gevallen. Het is een enorme hoeveelheid welke onze infrastructuur niet snel kan verwerken”, stelt Wolff. Het ministerie pakt volgens Wolff de primaire lozingen versneld aan.
In sommige gebieden gaat de afwatering sneller dan voorheen, omdat er daar ook inderdaad ontwateringsprojecten zijn uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het project te Tammenga. In andere gebieden blijft het water wel langer hangen. Dat zijn meestal de gebieden langs de landbouwgebieden. Natuurlijk zijn er gebieden als Latour en Flora die in een dal zitten en vaker onder water zullen lopen.
Assembleelid Riad Nurmohamed kan begrijpen als de minister praat over zware regenbuien. “Wij hebben inderdaad te maken met teveel regen. Er is elke dag een zware bui, dus zullen gebieden onder water lopen. Daar moeten wij ook eerlijk mee zijn. Maar tegelijkertijd moeten wij ook zeggen dat OW een enorme achterstand heeft in het schoonmaken van trenzen. De sluizen langs de oevers zijn nooit vernieuwd. Ze zijn even kapot, vooral in Commewijne”, stelt Nurmohamed. Dat werkt volgens de volksvertegenwoordiger allemaal ook mee aan de vertraging van de verwerkingscapaciteit van de ontwateringsinfrastructuur.
De kapotte wegen zullen weer moeten worden aangepakt. “Wij zullen de gaten dichten met asfalt en als dat niet lukt, zullen wij met de straatstenen de gaten voorlopig dichten, zodat het verkeer weinig gehinderd wordt. Er is een masterplan. Wij willen het masterplan uitvoeren. Wij als overheid zullen niet kunnen voorkomen dat er water op straat is. Wat wij proberen is om water op straat tot een korte periode te beperken”, aldus de minister.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!