Breeveld laat parlement met mond vol tanden staan

DOE-parlementariër Carl Breeveld heeft zich teruggetrokken als mede-initiatiefnemer van de Terugroepwet, die gisteren in behandeling is genomen door De Nationale Assemblee. Breeveld benadrukte dat voor zijn partij de Anti-corruptiewet belangrijker is op dit moment. ‘Ik als persoon trek mij terug, omdat wij namelijk vinden dat er opeenvolgende gerechtelijke uitspraken zijn geweest, die maken dat we in een heel ingewikkelde situatie komen in de democratie. Wij menen dat wij niet meegaan in een politieke machtsstrijd als DOE-fractie. Wij willen wel de Terugroepwet wijzigen, maar gaan niet ervoor om de wet te laten als het is. Wij zeggen dat nu niet het moment is om de Terugroepwet te behandelen’, aldus Breeveld. Hij benadrukte dat hij vanaf het begin achter deze wet heeft gestaan, maar geen vreemdeling is in Jeruzalem, wanneer de trias politica-gedachte in gevaar wordt gebracht. De mededeling van het lid liet het gehele college met een mond vol tanden staan. Terwijl de oppositie vroeg de wetswijziging tot nader order te schorsen, bleek dat een aantal oppositieleden werd weggehamerd bij het bespreken van de kwestie Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen.
Juridische en politieke basis wetsontwerp komen weg te vallen
VHP-fractieleider Chan Santokhi vergeleek de situatie met een omstandigheid waarbij de regering een bepaald wetsvoorstel indient en de minister, die moet verdedigen, aangeeft dat hij niet achter die wet staat. Dan zou volgens hem op dat moment de formele basis voor de wet komen weg te vallen. “Hetzelfde speelt zich nu af, maar alleen is het niet de regering die het initiatief genomen heeft, maar een lid van het parlement.” Santokhi benadrukte dat het bij de oppositie erom gaat dat niet zomaar een DNA-lid, maar een initiatiefnemer tevens fractieleider het standpunt inneemt om zijn duidelijk moverende redenen. Hierdoor is volgens hem de juridische en politieke basis voor de ontwerpwet komen weg te vallen. De VHP-topman gaf aan dat het standpunt van Breeveld nu als vijfde standpunt van een fractieleider kan worden ingenomen, die allemaal aangeven tegen de behandeling van deze wet te zijn. Hij stelde voor om de vergadering te verdagen en de nota van wijziging dezelfde dag nog te distribueren, waardoor een nieuw initiatiefwet kan worden verkregen met de juiste vorm.
‘Toen waren er ook wetten aanwezig’
DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva vond echter dat het parlement politieke issues moet scheiden van technische zaken. Volgens hem was het moment van de mededeling en de onderbouwing van Breeveld opmerkelijk, omdat in feite dezelfde omstandigheden, die toen in maart gold, nog steeds aanwezig zijn. “Er waren ook toen vonnissen aanwezig. De wet is op geen enkele wijze bedoeld om één of andere rechtszaak of lid te beschermen of bevoordelen. De wet, zoals het hier is ingediend, is bedoeld om de ernstige onvolkomenheden aan te passen. Ook Breeveld en de rest van de samenleving is hiermee eens geweest.” Bouva benadrukte dat hij duidelijk van de DOE-topman wilde weten of hij nog achter de ontwerpwet stond.

‘Wet kan normaal worden behandeld’

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons benadrukte na de vele discussies dat een initiatiefwet ook slechts door een lid kan worden ingediend. ‘Vaak doen wij het samen, maar het feit of een, twee, drie of vijf leden een initiatief indienen, maakt niet uit.’ Volgens de DNA-voorzitter zijn er zelfs gevallen, waarbij initiatiefvoorstellen worden behandeld, nadat de initiatiefnemer niet eens lid meer is van het college. Het terugtrekken van Breeveld hoeft volgens haar geen onderwerp van discussie te worden, aangezien dit niet inhoudt dat het ontwerpwet niet behandeld mag worden. ‘Na 15 jaren zijn er teveel storingen geweest en zijn er veel constitutionele vraagstukken ontstaan. Nu moet deze wet gewijzigd worden’, aldus Geerlings-Simons.
‘U handelt in strijd met de grondwet’
De wijziging heeft volgens Mahinder Jogi te maken met de attitude van mensen. Hij vindt dat de DNA-voorzitter in strijd handelt met artikel 131 lid 3 van de Grondwet door zo een wet op de agenda te plaatsen. ‘U hebt dit ook geprobeerd bij de Amnestiewet’, stelde Jogi voordat hij werd weggehamerd. Gisteren is de commissie van rapporteurs aan het woord gekomen. Er zal een nota van wijziging worden ingediend om enkele wijzigingen in het wetsontwerp aan te brengen. De vergadering is verdaagd.
FR

error: Kopiëren mag niet!