Vrouw die 20 personen heeft opgelicht, krijgt 6 maanden cel

De 29-jarige Roraima moet een gevangenisstraf van een jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk onder aftrek uitzitten wegens oplichting. Zij heeft in totaal 20 personen opgelicht. Roraima liet haar slachtoffers geloven dat zij percelen voor hen kon regelen en eventueel ook een baan. De benadeelden hebben haar vertrouwd en haar geld overhandigd om in aanmerking te komen voor deze zaken. Voor een perceel vroeg zij SRD 1500. Zodoende heeft zij bijkans 20 personen opgelicht. De zaak is in het tweede en het derde kanton behandeld.
Kantonrechter Siegline Wijnhard hoorde de benadeelden op de zitting. Zij hebben op de zitting verklaard op welke listige wijze de vrouw hen te pakken heeft gehad. Een van de benadeelden, een zekere J.A., bracht dit zaakje naar buiten door aangifte te doen.
De openbare aanklager, Astrid Niamat, achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste voor de gepleegde feiten in het tweede kanton een gevangenisstraf van 6 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en voor de feiten gepleegd in het derde kanton een celstraf van 6 maanden geheel onvoorwaardelijk. Als beide strafvoorstellen worden samengevoegd, worden het in totaal 12 maanden met aftrek. Bij de strafmaat hield het Openbaar Ministerie rekening met het feit dat Roraima voor het eerst in aanraking is gekomen met justitie.
Advocaat Oscar Koulen gaf aan dat hij ten aanzien van het bewijs geen uitspraken zal doen, omdat het bewijs is geleverd. Wel merkte de advocaat op dat de benadeelden op een te simpele wijze zijn gepakt. ‘Waar koop je een perceel voor SRD 1.500 in deze tijd?’ Hij verzocht de rechter een zodanige correctie te willen plegen, zodat de verdachte naar huis kon gaan en de benadeelden hun de gelden terug kon betalen. Zij heeft reeds een deel van de benadeelden terugbetaald door tussenkomst van haar broer. De magistraat was zeer kort over het bewijs. Zij gaf aan dat gelet op de proceshouding, zij de indruk heeft dat de verdachte geen spijt heeft van haar handelen. Zij heeft tot het einde ook nog bepaalde zaken proberen te verdoezelen. Aangezien zij de benadeelden deels heeft betaald, heeft de rechter haar een strafkorting gegeven. Zij veroordeelde Roraima voor de feiten gepleegd in het tweede kanton en derde kanton tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met aftrek. Zij was op 3 januari 2016 aangehouden en komt dus de volgende maand op vrije voeten.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!