Vakbond en bedrijfsleven roeren zich tegen verhoging stroomtarieven

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben middels een brief gericht aan de president aangegeven dat zij hun vertegenwoordigers in de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen hebben teruggeroepen. Zij hebben moeite met de eenzijdige verhoging van de nutstarieven door de regering. De VSB-directeur, Steven Mac Andrew, had al aangegeven dat de verhogingen op nutstarieven zijn doorgevoerd zonder daarbij het bedrijfsleven en de vakbond te horen. Dit, terwijl zij duidelijk aangegeven hadden voorstaander te zijn van samenspraak in het proces om te komen tot deze beslissing. De commissieleden vanuit VSB en Ravaksur hebben niet geholpen bij het vaststellen van de tarieven, zoals de minister van NH heeft doen overkomen. Er moest door hen slechts een methodologie worden ontwikkeld, zodat de EBS in het vervolg zelf haar tarieven kon vaststellen. Dat was hun enige bijdrage aan de commissie, verduidelijkte zowel Ravaksur als de VSB. Ondertussen heeft Ravaksur aangegeven dat zij wenst dat de verhogingen op stroom door de regering worden teruggedraaid. De VSB die zich nu met de Asfa, Akmos, KKF en AAV, de SVW en de Tourism Union van Suriname heeft verenigd, zal zich in een gezamenlijke brief eveneens uitspreken tegen de verhoging van de stroomtarieven.

error: Kopiëren mag niet!