Bouterse doet belofte: ‘Museum voor parlement’

President Desi Bouterse zal namens de regering een ‘prestigieus museum van de geschiedenis van onze volksvertegenwoordiging’ bouwen voor De Nationale Assemblee (DNA). Deze mededeling deed het staatshoofd gisteren bij de viering van het 150-jarig bestaan van de volksvertegenwoordiging. Het museum zal volgens Bouterse nog in deze regeerperiode worden gerealiseerd. De president stond in zijn speech ook bij stil dat op 13 augustus 1980 de Grondwet van 1975 terzijde werd geschoven, om de kans te krijgen samen met het volk te kunnen kijken naar een nieuw beleid, naar een nieuwe politiek, naar een waarachtig democratische attitude en levensstijl en een nieuwe toekomst. “In tegenstelling tot de grondwet van 1975, die meer één was naar Nederlands model, was deze van 1987 een authentieke Surinaamse Grondwet, van de hand van Surinamers, geconcipieerd na intense dialoog met het volk van Suriname. Deze Grondwet kreeg ook legitimiteit door haar aanname in een volksreferendum op 30 september 1987, waarbij zij met overweldigende meerderheid werd aangenomen”, stelde hij.

Benoeming parlement van 1985 tot 1987

Bouterse memoreerde de benoeming van een parlement van 1 januari 1985 tot 14 december 1987, bestaande uit 31 leden, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 25 Februari Beweging, de vakbeweging en het bedrijfsleven. De taak als benoemde DNA was volgens Bouterse om een nieuwe grondwet te concipiëren en hiermee een eigen nieuwe democratie te scheppen, die meer geënt zou zijn op de aspiraties van het volk en eenduidig gericht op de verwerving van een daadwerkelijk nationale samenleving in nationale eenheid en zelfstandigheid.
Staatsgreep ontpopte zich als een democratische volksbeweging
Bouterse stelde ook dat in het proces van democratisering een niet overbrugbaar verschil ontstond van opvattingen over het verdere verloop van dit democratiseringsproces. Dit heeft volgens hem in december 1990 geleid tot het aftreden van de toenmalige regering. Hierna is door De Nationale Assemblee een tussentijdse regering aangewezen, die als hoofdopdracht had nieuwe algemene verkiezingen uit te schrijven. Deze verkiezingen werden op 25 mei 1991 gehouden. Het staatshoofd stond ook stil bij de ontwikkelingen in 150 jaar volksvertegenwoordiging. Hij merkte op dat de staatsgreep van 25 februari 1980 zich ontpopte als een democratische volksbeweging, die zich verbond met de bevolking en ging zoeken naar nieuwe democratische staats- en bestuursstructuren en nieuwe economische en sociale structuren om een zelfstandige ontwikkeling op gang te brengen.
FR

error: Kopiëren mag niet!