Winti-organisaties willen eigen nationale vrije dag

Een tekort aan winti-geestelijken als huwelijksambtenaren bij het CBB, het herzien van de literatuur in het onderwijs, maar ook het betrekken van de winti-organisaties bij sociaal-maatschappelijke activiteiten in het kader van Religieuze Aangelegenheden zijn enkele aandachtspunten die de Winti-organisatie in Suriname, Tata Kwasi vu Tata Tinsensi, aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voorgelegd tijdens een kennismakingsbezoek op maandag 2 mei 2016.
Een eigen nationale gedenk- of vrije dag is ook opgenomen in het wensenpakket. 

error: Kopiëren mag niet!