Middelbare scholen werken achterstand weg met herstelprogramma

Het middelbaar onderwijs normaliseert zich na de ontwrichting veroorzaakt door de 6 dagen durende staking van de Bond van Leraren (BvL). Voorzitter Wilgo Valies gaf desgevraagd te kennen dat de leerkrachten conform hun verantwoordelijkheid zich met vereende krachten inzetten om de achterstand te helpen wegwerken. De bond stelt de overheid, met name het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Het middelbaar onderwijs was landelijk lamgelegd. ‘De leerkrachten hebben zich bereid getoond om zich tot het uiterste in te spannen en indien nodig extra werk te verzetten om de schade zoveel als mogelijk te beperken.’ Er is een herstelprogramma samengesteld, waaraan alle scholen meewerken, aangepast aan hun specifieke situatie en omstandigheden. De aanpak verschilt van school tot school. Zo was er tijdens de staking op meerdere scholen een repetitieronde gaande. De achterstand in lessen op deze scholen is dus minder. Wel zullen zij moeten schuiven en of andere maatregelen treffen om de repetities in een andere periode te doen plaatsvinden.
Om te komen tot een goed doordacht herstelprogramma zijn de directeuren van de verschillende type middelbare scholen in samenspraak nagegaan hoe het best uit de situatie te komen. De Imeao-stuurgroep, die bezig is met de monitoring van de nieuwe structuren, heeft voor dit type school een programma samengesteld waarlangs gewerkt wordt. Het havo-onderwijs is ook bij elkaar gekomen en er is een bepaald programma om de achterstand weg te werken.
Valies: “Wij houden ons aan onze afspraken en verplichtingen. Wij tonen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant verwachten wij dat de regering zich houdt aan de afspraken die zij heeft gemaakt met de vakbond.”

error: Kopiëren mag niet!