Havenbeheer, waar naartoe?

Het bevreemdt mij te moeten vernemen dat de positie van Havenbeheer thans in gevaar is door de komst van een tweede speler. De vraag die gelijk opkomt is: wat heeft de leiding van de douane in 2006 getekend onder druk van de NPS m.b.t. de haven te Smalkalden meer bekend als Integrahaven? Er was toen toch ook al duidelijk sprake van een tweede speler in deze branche?
De bond van Havenbeheer heeft geprotesteerd tegen deze situatie in die periode 2006. Verschillende havenbedrijven (scheepsagenten) zijn toen gesloten, havenwerkers zijn toen ontslagen en of hebben hun banen verloren. Surinaamse havenwerkers (bedrijven) hebben hun investeringen op de haven zien smelten als een blok ijs, kort gezegd alles is verloren gegaan; men is alles letterlijk kwijtgeraakt. Wie was toen voor deze mensen opgekomen? De stille getuigen liggen er nog aan de Abattoirstraat. Neemt u maar een kijkje. De werknemers mochten geen bond oprichten bij Integra!
Twee operators hebben de macht gehad op de haven.
Waar was toen, en waar is nu de Ravaksur-vertegenwoordiger?
Men praat over Nickerie over de aanwezigheid van andere specifieke havens. Vindt Havenbeheer zelf niet dat zij erg onredelijk bezig zijn? Kennelijk willen zij de andere havens laten sluiten om het ene bedrijf volop in de gelegenheid te stellen uitbuitingspraktijken ongestoord voort te zetten. Er mogen geen anderen erbij komen. Vreemden worden niet geduld. Er worden elke dag nieuwe regels ingevoerd alleen maar om zaken voor zich zelf van anderen af te schermen.
Verder wordt er gesproken over concurrentie. Een minister heeft eens aangegeven aan de directie van SLM dat concurrentie een goede zaak is en dat is toen ook breedvoerig uiteen gezet. De Ravaksur-vertegenwoordiger moet zaken nuchter bekijken alvorens conclusies te trekken.
Het is geen geheim dat er op de haven aan onderverhuur wordt gedaan. Het is bekend dat er gewerkt wordt met names and faces. De ene operator mag alles doen op de haven, en dat ook nog met goedkeuring van de directie van Havenbeheer. Het doet vermoeden dat er ook andere belangen spelen. Het kan toch niet zo zijn dat de ene partij geen interesse meer heeft of uit winstbejag de zaak doorverhuurt en een andere tegen werkt en dat hij daarvoor nog wordt betaald door een andere haven te exploiteren. Als dat normaal is, dan is het zeker ook normaal dat de firma K. ook een vergunning moet kunnen krijgen? Het zal volledig op zijn plaats als een grote onderneming als K. voor zijn eigen ontwikkeling en toekomst een overslaghaven aan de kust bouwt met een oeververbinding om het land en de scheepvaartsector letterlijk uit de blubber te halen.
Het zal goed zijn dat de president de bond alsnog ontvangt en zich uitvoerig en eerlijk laat informeren. De bond kan, als ze oprecht zijn, uit de eerste hand de president adviseren over wat er nu precies op de haven moet gebeuren om zaken in de juiste banen te leiden. Want zoals het nu loopt, gaat het mis. Pas dan zullen en kunnen de hardwerkende werknemers/ arbeiders/ belastingbetalers daadwerkelijk zien wie het werkelijk meent met de werknemers.
MdG / NS

error: Kopiëren mag niet!