Symposium intercultureel en meertalig onderwijs voor beter resultaat

Symposium Intercultureel en meertalig onderwijs om eigen talen en culturen in te zetten voor beter resultaatHet Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Rutu Foundation in het auditorium van het CPI een symposium georganiseerd met als thema ‘Intercultureel en meertalig onderwijs, eigen culturen en talen als sleutel tot (school) succes’. Dit symposium is een onderdeel van een Twinningproject. De bedoeling van dit symposium was om alle kinderen in Suriname in staat te stellen om onderwijs te genieten. Intercultureel en meertalig onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol en is zeker noodzakelijk. Competenties voor intercultureel en meertalig onderwijs moeten dus tot een onderdeel gemaakt worden van de vorming en toetsing van alle aankomende gediplomeerde leerkrachten voor de basisschool.
De directeur van CPI, Marco Ligvoet, gaf aan dat het Intercultureel en meertalenproject heel belangrijk is, ook voor Minowc. De Universiteit Utrecht en de Rutu Foundation hebben zich ontfermd over dit project, omdat het CPI volgens Ligvoet de expertise op dit gebied simpelweg mist. “We willen ons vooral richten op talen die gesproken worden in Suriname. De nadruk is gelegd op het basisonderwijs.” Kinderen krijgen nu standaard les in het Nederlands, maar er zijn vele kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Er wordt in dit kader gedacht aan kinderen die Saramaccaans, Aucaans, Portugees, Chinees en Sarnami praten. Deze kinderen worden aan het begin van hun schoolcarrière min of meer uitgesloten, omdat zij de taal niet begrijpen. Volgens Ligvoet wil CPI dat deze talen zo effectief mogelijk in de klas worden ingezet. “Dit moet niet alleen voordelig uitkomen voor het vak Nederlands, maar ook voor andere vakken. Het gaat echt om de taal, die het kind spreekt en begrijpt, in de klas mee te nemen, waarbij de leerkracht moet kijken hoe zij de taal kan gebruiken om ervoor te zorgen dat het kind een beter resultaat levert”, aldus CPI-directeur Ligvoet.
De doelgroep bestond uit lerarenopleiders van verschillende pedagogische instituten in Paramaribo, die in de afgelopen maanden hebben deelgenomen aan modulen over cultuur en identiteit en strategieën hebben uitgewerkt voor de meertalige klas en voor de meertalige school. De lerarenopleiders en beleidsmakers werden hierbij enthousiast gemaakt voor het actief inzetten van eigen culturen en talen in de klas, zodat dit de leerprestaties kan verbeteren. Er zijn praktische tips gegeven op het gebied van didaktiek en schoolbeleid. De lerarenopleiders hebben het project afgesloten met het samenstellen van een module over interculturele en meertalige competenties. Uiteindelijk worden deze modules ingepast in de competenties van De Nieuwe Leerkracht.

error: Kopiëren mag niet!