Ravaksur en VSB uiten bezorgdheid over verhoging stroomtarieven

In een schrijven aan President Desire Bouterse afgelopen vrijdag hebben de Raad van vakcentrales in Suriname (Ravaksur)en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB) hun bezorgdheid geuit over de verhoging van de stroomtarieven. Een verhoging van de stroomtarieven op dit moment is volgens hen zeer onacceptabel en kan zeer ernstige consequenties hebben voor de economische bedrijvigheid en het behoud van arbeidsplaatsen. Zij geven verder aan dat de regering de Sociaal Economische Raad(SER) de gelegenheid moet bieden om de regering te adviseren middels een pakket aan maatregelen ter herstel van de economie waarin inbegrepen de tarieven voor elektriciteit. 

error: Kopiëren mag niet!