Een prominent lid van de NDP in de slip

Op de voorpagina van DBS van dinsdag 26 april verscheen onder de kop: “Etnische oorlog uitgebarsten op social media”. Een naar mijn mening waarheidsgetrouwe weergave van mensen die elkaar duidelijk racistisch bejegenen op social media. Deze objectieve weergave van wat er daadwerkelijk gebeurt, was voor de heer Ramahi, voorzitter van de onderafdeling Paramaribo van de NDP, aanleiding om aan leden van de partij een oproep te doen tot boycot van RBN en DBS. Hiermede doet deze voorzitter zijn partij, de hele pers in Suriname en de Surinaamse gemeenschap meer kwaad dan goed. In plaats van zijn leden en de rest van Suriname op te roepen het hoofd koel te houden en elkaar als medeburgers niet op deze laaghartige van alle moraal ontdane wijze‎ te bejegenen, hetgeen wij van zo’n prominent lid van de naar zijn zeggen enige multi-etnische partij in Suriname wel mogen verwachten, probeert hij met een oproep tot boycot op een geraffineerde manier meer olie op het vuur te gooien. Dit hebben wij van geen enkele politieke of geestelijke leider of een ieder die een leiderspositie op welk forum ook bekleedt, nodig. Het ware beter geweest als wij met z’n allen een oproep doen aan onze mede Surinamers elkaar ondanks meningsverschillen en verschillende politieke inzichten, met respect te bejegenen en racistische uitlatingen, die alleen maar tot meer verscheuring van deze gemeenschap leiden, achterwege te laten.
Recent is nog in een artikel over de persvrijheid in het Caribisch gebied Suriname geklommen op de ladder van landen, waar vrije meningsuiting en persvrijheid als grondrechten worden gerespecteerd. Hoe komt dit nu over wanneer de oproep tot boycot naar aanleiding van een objectieve weergave van een situatie afkomstig is van een prominent lid van de regerende partij en nog wel de voorzitter van de afdeling in het grootste kiesdistrict? Persoonlijk had ik van de leiding van de NDP verwacht dat die zich tenminste zou distantiëren van de oproep om intern de zaak nog eens door te praten met Ramahi. Alles dat gedaan kan en moet worden gedaan om escalatie tussen “vredelievend” naast en met elkaar wonende etnische groepen te voorkomen, zal en moet door een ieder die in Suriname woont, gedaan worden. Ik zou Ramahi verwijzen naar “Volk van Suriname……” welke elke dag voor het nieuws van STVS door de president en zijn partijvoorzitter wordt uitgesproken en het goed tot zich te laten doordringen. Wij zijn mensen en een ieder maakt weleens een misstap, het is nooit te laat om het te corrigeren!
Stan Dijksteel

error: Kopiëren mag niet!