NPS: Innerlijke voorbereiden op het leven

De Goede week is aangebroken. Zoals dat steevast gedurende ons bestaan moet gebeuren, is de boodschap van de Nationale Partij Suriname (NPS) in deze goede week van Christenen dat wij ons innerlijk goed moeten voorbereiden over hoe verder te gaan met dit leven.
De verrijzenis van Jezus na zijn dood, geeft ons allen hoop dat er leven bestaat na de dood. De NPS wijst erop dat de viering Pasen meer dimentie moet krijgen bij de mens, waarbij het vergroten van de nationale waarde in het algemeen en de eigen waarde in het bijzonder worden nagestreefd.
Bij de NPS komen zaken als nationale ontwikkeling, nationalistische normen en waarden, vaderlandsliefde en nationale solidariteit in ruime mate aan de orde. Negatieve aspecten binnen dit geheel worden niet geaccepteerd. Land en volk kunnen zich verzekeren van de kritische instelling van de partij die bedoeld is om mensen te helpen vormen op weg naar hun groei.
De partij twijfelt er niet aan dat deze religieuze dag ertoe zal bijdragen dat menigeen de ware betekenis ervan tot zich neemt en bereid zal zijn over te gaan tot vernieuwing en om een niet weg te denken rol te spelen in de groei van niet alleen zichzelf, maar ook bij de ontwikkeling van Suriname.
Liefde en hoop zijn kernbegrippen bij de viering van Pasen. Liefde die gepaard is gegaan met het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Wanneer wij uit de geschriften van Christenen halen dat toen Jezus de geest gaf de graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen tot leven werden gewekt, geeft dat hoop.
Wanneer mensen hoop hebben, is er een gezonde bron om door te gaan en te werken aan een beter bestaan. Ook de NPS wil op haar wijze hoop bieden aan een ieder door het presenteren van realistische doelen in haar beleid die voor elke burger welvaart en welzijn kunnen brengen.
De NPS wenst u allen gezegende Paasdagen toe.

error: Kopiëren mag niet!