VHP bij Pasen: Liefde overwint haat

19811__easter_pPasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen gedenken tijdens dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.
Jezus Christus, heeft zich, uit liefde voor ons, van zijn goddelijke glorie ontdaan. Hij heeft zichzelf ontledigd, en heeft zich vernederd tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem verheven en Hem Heer gemaakt van het universum. Door zijn dood en opstanding, laat Jezus iedereen de weg ten leven zien, de weg naar het geluk.
De Liefde heeft de haat overwonnen, het leven de dood, het licht heeft de duisternis verjaagd. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties. Het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.
De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad. Niet alleen staat de muur van de dood haar in de weg, maar nog meer wordt de hoop gehinderd door de scherpe punten van afgunst, hoogmoed, leugen en geweld. Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen.
Heer Jezus, help ons met een samenleving waarin waarachtige en Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen. Help ons de gesel van de armoede te overwinnen, die het gevolg is van enorme spilzucht.
En dat de opstanding van de Heer licht mag brengen voor het Surinaamse volk, in het bijzonder voor degenen die gebukt gaan onder de ernstige heersende financiële crisis. Wij vragen de zegevierende Jezus het lijden van velen te verlichten en dat het land vrede en hoop vindt.
Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle partijen gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten. Dat de overwinning van Pasen ons volk ook moge helpen om uit de financiële crisis en ernstige armoede van het land te geraken.
Heer Jezzus, stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen. En dat de troostende stem van U de gemarginaliseerden mag bereiken, de armen, de zieken en hen die lijden. Voorts de kinderen, vrouwen en ouderen die gebukt gaan onder geweld.
De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving en te zorgen voor stabiliteit en ontwikkeling in ons geliefd land Suriname.
De VHP streeft naar verzoening en broederlijke samenleving te bevorderen, een samenleving die de waardigheid van elke persoon respecteert. Voorts is het streven naar vrede en welzijn voor de hele bevolking.
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) roept eenieder op maar in het bijzonder onze Christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen
In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Vrede zijt met u. Zalig Pasen aan u allen.
VHP

error: Kopiëren mag niet!