Valies spuugt zijn gal: “Wij gaan strijd leveren”

Valies  wij gaan strijd leverenDe voorzitter van de Bond van Leraren(BvL) Wilgo Valies, deelde gisteren de pers mede dat de leraren verbonden aan de BvL zullen protesteren tegen de wijze waarop zij behandeld worden. “Wij gaan strijd leveren. Als de regering van oordeel is dat wij dit moeten accepteren dan hebben zij het glad mis. Als de BvL de strijd alleen moet aangaan dan gaan wij het aan. Dit verdient de leraar niet”. Vanaf vandaag geven de leraren maar tot 11:00 uur les. “De BvL en Ravaksur zijn autonoom en die hebben ook het recht te doen wat ze willen. Wij zullen later met de leiding daarover praten” is de eerste publieke reactie van president Desire Bouterse op de aangekondigde actie van de BvL. De samenleving moet volgens Valies in deze strijd die zij voeren naast de leraren gaan staan om de regering duidelijk te maken ‘dat dit niet kan’. Als de samenleving ons in de steek laat moeten ze niet huilen als er gedemotiveerde leraren zullen zijn die zich niet optimaal zullen inzetten.
De BvL is niet content met de uitkomst van de vergadering die zij samen met Ravaksur en de Fols hadden met president Desire Bouterse. ”De president heeft met geen woord gerept over de brief van de BvL” , zegt Valies, die verduidelijkt dat de regering ook niet met enig voorstel naar de BvL toe is gekomen. De minister van Financiën had zoals beloofd met een oplossing moeten komen maar die bleek in het buitenland te zijn. Valies geeft aan dat de rust nu niet gegarandeerd is. “De leraren hebben aangegeven dat zij acties gaan voeren”. Deze acties zullen volgens Valies geleidelijk aan opgevoerd worden. De pupillen van de schollen zullen als eerst geïnformeerd worden over het waarom van de acties. “Wij gaan deze strijd niet opgeven. Het gaat niet alleen om het herstel van de plaats van de leraar, het gaat om educatie en de ontwikkeling van de samenleving. Het gaat om meer dan wat u denkt. Blijkbaar geeft de regering geen prioriteit aan onderwijs”, concludeert de vakbondsman. “Onderwijs is niet aan de orde gekomen”. Hieruit trekt hij de conclusie dat de regering het onderwijs niet belangrijk vindt. De BvL is hier zeer ontstemd over. “De klok staat op vijf voor 12 bij het onderwijs en de overheid zou hier op een correcte manier moeten inspelen. Het onderwijs is aan het verloederen”.
Jongeren hebben volgens Valies ook geen waardering meer voor het beroep van onderwijzer en het respect en de achting naar de onderwijzer is zodanig gedaald dat leerlingen zelfs overgaan tot het slaan van leerkrachten. Het gaat volgens Valies dan ook niet alleen om financiële onderwaardering van leerkrachten. “Het gaat erom dat wij een goed product moeten bieden aan onze jongeren zodat ze weer geloof krijgen in de ontwikkeling van de samenleving. Steeds minder jongeren hebben belangstelling voor een baan in het onderwijs. Vooral jongemannen hebben geen interesse. Als je kijkt naar wat de leraren verdienen dan is het een ernstige belediging naar het kader in ons land”. De onderwijsgevenden menen dat de houding van de regering er een is van miskenning. Als je niet investeert in het onderwijs zul je volgens Valies straks artsen en zelfs timmerlui uit het buitenland moeten halen. De status van de leraar is volgens hem naar beneden gehaald ‘terwijl wij belangrijk werk verzetten’.
De leerlingen staan altijd centraal bij de leerkrachten, meent hij, “maar wat gebeurt er met de leraar zelf? Twee jaren lang heeft de overheid ons aan het lijntje gehouden. Nu men terecht is gekomen in een situatie waarbij men niet meer kan betalen dan moeten wij dit voor lief nemen. Als men een beleid voert dat niet in het belang van de samenleving is moeten we het voor lief nemen”. Onderwijs zou op een andere manier bejegend moeten worden zegt Valies. Het is heel erg omdat nu gebleken is dat onderwijs niet eens een agenda punt is voor de regering. “Pas als wij er een punt van maken willen ze wel luisteren. Als de samenleving zwijgt en niet ook naast de leraren gaat staan dan zijn zij er straks ook debet aan dat de ontwikkeling niet op gang komt”. Het zal volgens Valies afhangen van de houding van de regering hoe de acties zullen verlopen. “Als we zullen overgaan tot verscherping, als wij protestacties zullen moeten houden, als wij op straat moeten gaan, alles gaan we aanwenden. Als de gemeenschap zwijgt en de overheid niet inkomt dan zijn de consequenties voor de gemeenschap en voor de regering”.

error: Kopiëren mag niet!