Onderzoeksresultaten Kinderhuis Zout der Aarde zal aan Sozavo-minister gepresenteerd worden

Volgens het hoofd van het Bureau Opvang Instellingen, Rebecca Brown – Kortram, is het onderzoek dat ingesteld was aan de hand van de klachten over het Kinderhuis Zout der Aarde al achter de rug. De bevindingen ten aanzien van dit onderzoek zullen doorgestuurd worden naar de minister van Sozavo. “Wij hebben een bepaalde werkrelatie met de tehuizen, waardoor bepaalde zaken vanwege geheimhoudingsplicht niet prijsgegeven mogen worden. Bij de controle willen we het toch houden op de afspraken die zijn gemaakt met de instellingen.”
Permanente assistentie
Het afdelingshoofd wilde wel aangeven dat de zaken ten aanzien van het tehuis zijn verduidelijkt. De klachten die derden hebben gepresenteerd, zijn besproken en het ministerie gaat aan de hand daarvan haar technische assistentie verlenen om zaken recht te trekken die daar scheef gingen. Met technische assistentie wordt in dit kader bedoeld dat er een gestructureerde controle komt in de vorm personen van het ministerie, die lijfelijk in het tehuis aanwezig zullen zijn. Men gaat dus permanent daar vertoeven om enkele adviezen te geven. “Dat gebeurt deze maand nog”, stelt Brown. Deze assistentie zal voor een bepaalde periode zijn totdat alles in het kindertehuis weer goed loopt. Klachten met betrekking tot dit kindertehuis zijn vaker al in de media verschenen. “Alle zaken die te maken had met het kindertehuis, zijn bekeken. Naar aanleiding van de kinderen en ouders die uit dit tehuis waren gezet, is besloten om het toezicht op het tehuis te verscherpen. Vandaar dat er assistentie wordt verleend om alles aan te pakken. Ook het directie van het kindertehuis heeft in deze aangegeven geen probleem te hebben met eventuele verandering”, aldus Brown – Kortram.

error: Kopiëren mag niet!