EFS College Covab tilt Surinaamse verpleegkundigen naar hbo-niveau

Het EFS College Covab heeft sedert 2014 opgemerkt dat er een behoefte is aan verpleegkundigen op hbo-niveau. Een van de doelstellingen in het strategisch beleidsplan 2014 – 2018 van het EFS College Covab is daarom het aanbieden van de HBO Verpleegkunde. De directe aanleiding voor het verzorgen van een hbo-opleiding Verpleegkunde op bachelor-niveau is gelegen in het feit dat ziekenhuizen en zorginstellingen in Suriname al langere tijd worden geconfronteerd met kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de verpleging. In dit kader zijn al tijdelijke maatregelen getroffen.
Het EFS college Covab wil hbo-opleidingen verzorgen van hoge kwaliteit. Aan het eind van de opleiding moeten de studenten beschikken over de eindcompetenties met een internationale oriëntatie. Als centrale opleidingsinstituut voor verpleegkundig onderwijs heeft het EFS College Covab in samenwerking met de nationale onderwijscommissie, bestaande uit de directeur van het EFS College Covab, de onderwijsmanagers, de verpleegkundig directeuren van de diverse ziekenhuizen, de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen en een onderwijsdeskundige een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van deze opleidingen. Gezien de urgentie heeft het EFS College Covab besloten een consultant in te huren voor het ontwikkelen van het curriculum.
In dit curriculum is volledig uitgezet wat de filosofie van een hbo-verpleegkundige is, het niveau van de opleiding, de instroom (doelgroep, toelatingseisen en vrijstellingen), regels met betrekking tot de opleiding als mede het onderwijsprogramma inclusief een beschrijving van de modulen en de daarbij behorende leerdoelen en leerinhouden. Simultaan met het curriculum zijn ontwikkeld het opleidings- en examenreglement, het HBO Onderwijsbeleidsplan en het HBO Faciliteitenplan.
Wat is er nou zo bijzonder aan hoog opgeleide verpleegkundigen in Suriname?
Deze nieuwe groep verpleegkundigen zorgen ervoor dat het zorglandschap rondom de patiënt naar een hoger niveau wordt getild. De hbo-Verpleegkundige is nu sparringpartner met de arts en/of specialist. In overleg met elkaar wordt het behandelplan van een patiënt ontwikkeld. De ambitie is om onze Surinaamse professionals klaar te stomen voor de praktijk. Dit biedt carrière perspectief voor velen in Suriname. ‘En uiteindelijk willen wij dat mensen kiezen voor het beroep, omdat de mogelijkheden oneindig zijn. Bijvoorbeeld voor mannen die eerst geen carrière zagen in de zorg. Met deze opleiding zijn carrièremogelijkheden nu plotseling interessanter voor zowel de mannen als vrouwen in het verpleegkundig beroep. En voor diegenen die blanco erin stappen.’
Het EFS College Covab heeft een in- en doorstroombeleid ontwikkeld, waarbij er verschillende instapniveaus zijn om personen zelf kundig te maken in dit beroepenveld. Zo ook voor deze opleiding. Het eerste jaar is bedoeld voor personen met een havo, mbo- of vwo-diploma. Terwijl mbo-verpleegkundigen in het tweede jaar instromen.
Daar de samenleving inmiddels op de hoogte is van deze nieuwe opleiding zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor het eerste jaar en het tweede jaar. De VVS (Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname) levert haar bijdrage aan deze opleiding door het beroepsprofiel van de hbo- Verpleegkundige verder te ontwikkelen.

error: Kopiëren mag niet!