Asiskumar Gajadien: ‘Regering gaat door met desastreus beleid’

Asiskumar GajadienHet nemen van meer personeel bij de overheid zet zich voort. ‘Het gebeurde voor de algemene verkiezingen en gaat nu ook in deze crisisperiode door. Terwijl men schreeuwt ‘crisis, crisis’, neemt men onnodig meer personeel in dienst bij de overheid. Personen worden benoemd tot regeringsadviseurs met ministerssalaris. We merken dat terwijl het functioneren van de Rekenkamer bijvoorbeeld te wensen overlaat, een pand wordt gehuurd om meer personeel op lager niveau aan te trekken.’ Dit zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aan Dagblad Suriname.
Het hindert Gajadien mateloos dat de minister van LVV bijvoorbeeld in het parlement aangeeft een Clad-onderzoek in te laten stellen bij Surzwam, maar vervolgens gaat deze minister op reis met de directeur van dat bedrijf en in de praktijk blijkt dat geen onderzoek wordt ingesteld. “Terwijl de regering verantwoording zou afleggen over de financieel economische situatie in het parlement, is nog steeds geen duidelijkheid wanneer dat zal plaatsvinden”, legt hij uit. Gajadien kijkt nog steeds uit naar de beantwoording van de vragen die eerder gesteld zijn over wat thans het dekkingspercentage van onze munteenheid is en waarom niet conform artikel 19 van de Bankwet wordt gehandeld. Ook heeft hij geen duidelijkheid gekregen aan welke externe deskundigen, voor hoelang en tegen welk fee er in afgelopen 5 jaren werken door en ten behoeve van de Centrale Bank zijn gegund.
“Er moet ook, voordat er een valutaveiling wordt gehouden, duidelijkheid worden gebracht welke transacties hebben plaatsgevonden voor de devaluatie van de SRD in november 2015, waarbij grote bedragen in deviezen verkocht en wederom opgekocht zijn geworden. Evenzo hoe groot de valutatransacties in totaal waren bij de recente valuta-inschrijvingen van de Surinaamse Postspaarbank en welk deel hieruit afkomstig was van de Centrale Bank”, geeft het DNA-lid aan. Gajadien blijft erbij dat als er geen transparantie komt en geen onderzoeken komen bij al de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan en de regering doorgaat om meer uit te geven dan de inkomsten, onze economie verder zal blijven afglijden. Hij ziet tot nu toe deze regering doorgaan met ‘het desastreus beleid’.

error: Kopiëren mag niet!