Parmessar houdt kaken stijf in kwestie Eyndhoven

Parmessar houdt kaken stijfRabin Parmessar, algemeen directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS), houdt de kaken stijf in de kwestie waarbij Marcel Eyndhoven onlangs voor geconstateerde onregelmatigheden op non-actief is gesteld. Zes dagen voordat Parmessar algemeen directeur werd van de NV EBS, tekende Eyndhoven een ‘wurgcontract’ met firma Olibis. Dit contract werd op 12 januari getekend, terwijl een intentieverklaring hierover getekend was in oktober 2015. Olibis en Eyndhoven tekenden een overeenkomst voor financiering van US$ 5 miljoen voor levering van onderdelen voor MAN-generatoren. De kredietfaciliteit is tegen een rente van 22,5%. De regering had ondertussen, vanwege de eerdere betrokkenheid van Olibis met ex-directeur Willy Duiker in de megacorruptiezaak, besloten geen zaken meer met deze firma te doen. De juridische screening is gedaan door de jurist Nisa Berggraaf. Beide functionarissen werden door de raad van commissarissen, met instemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, op non-actief gesteld. Zij kregen het schrijven van Parmessar, waarin hen meegedeeld werd dat een onderzoek zou worden ingesteld tegen hen. Volgens geluiden uit het bedrijf mocht Eynhoven enkele dagen na zijn op non-actiefstelling wederom zijn werkzaamheden hervatten. Parmessar zelf weigert aan te geven of dit lid van het directieteam wederom op de werkvloer verschijnt. ‘Wat deze kwestie betreft, verwijs ik u naar de RvC en de minister van NH. Ik heb publiekelijk al aangegeven dat ik niet over deze kwestie zal praten’, aldus de EBS algemeen directeur tegenover Dagblad Suriname. Opmerkelijk in deze zaak is dat minister Dodson al langer dan een week niet te bereiken is voor commentaar.
Eyndhoven: ‘Er komt een persbericht’
Eyndhoven met deze kwestie geconfronteerd, zegt dat hij niet over de bevoegdheid beschikt om uitlatingen te kunnen doen, omdat de kans volgens hem groot is dat zaken kunnen verergeren. ‘Er komt een persbericht vanuit de EBS’, stelde de technische directeur over zijn mogelijke terugkeer.
Clad en BDO vermoeden overfacturering bij eerdere contracten
De accountant van de NV EBS, BDO Assurance NV, gaf eerder aan dat er miljoenen euro’s voor leverancier Olibis zijn goedgekeurd. Door het ontbreken van transparantie en aanbestedingen is bij de accountant de indruk ontstaan dat Olibis de bedragen veel hoger dan de werkelijke prijzen had gefactureerd. Het rapport over de bevindingen is in mei 2015 aan de RvC gepresenteerd. Het onderzoek van BDO en de Clad toont vermoedens aan dat leverancier Olibis samen met de toenmalige EBS-RvC voor miljoenen Amerikaanse dollars extra zou hebben gefactureerd. In de meeste gevallen had de EBS volgens Clad geen aanbesteding hiervoor gehouden.
FR

error: Kopiëren mag niet!