Peneux: “Ik ben druk bezig autorisatie te zoeken voor uitbetalingen”

1 Peneux “Ik ben druk bezig autorisatie te zoeken voor uitbetalingen”Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) is druk bezig autorisatie van het ministerie van Financiën te krijgen om de bewakings- en schoonmaakbedrijven, die al maanden geen gelden hebben ontvangen voor hun diensten, uit te betalen. De bewindsman benadrukt tegenover Dagblad Suriname dat hij bezig is de stukken in orde te maken, zodat deze opgestuurd kunnen worden naar Financiën. Hoelang dit precies zal duren, kon hij echter niet aangeven. Ondertussen wachten de ondernemers reeds 10 maanden op uitbetaling. Indien er geen betaling komt, zullen de bedrijven na 31 maart 2016 de dienstverlening aan het Minowc gedwongen moeten stoppen. Zij vinden de houding van de regering discriminerend, omdat bepaalde groepen, zoals bushouders, wel met spoed kunnen worden uitbetaald. De betalingsachterstand is volgens hen diverse malen onder de aandacht gebracht van het Minowc, maar er komt geen bevredigende oplossing.
Steeds beloftes over uitbetalingen
De situatie verslechtert alleen maar. De ondernemers stellen dat vier maanden geleden Peneux zelf beloofd had alles in het werk te stellen, opdat de achterstallige betaling ingelopen kan worden. De bedrijven stellen dat zij voor verrichtte werkzaamheden sinds juni 2015 geen betalingsreçu’s hebben ontvangen. Door het ministerie werd op 30 december 2015 wederom beloofd alle betalingsachterstanden in januari 2016 te zullen inlopen. Tot nu toe is dit niet gebeurd. De bedrijven hebben hun nieuw contract tot op heden ook niet ontvangen. Zij vinden dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden. De bewakings- en schoonmaakbedrijven stellen dat zij juist de kansarmen in dienst hebben. Door de geldontwaarding hebben de werknemers ernstig te lijden. Veel van de medewerkers bij schoonmaakbedrijven zijn alleenstaande moeders, aan wie de bedrijven enkele maanden achterstallige salaris verschuldigd zijn. Het gaat om 1.200 arbeiders bij de bedrijven. Gezinsleden meegerekend worden bijkans 4.800 mensen gedupeerd. De bedrijven hebben hun kredietplafond bij de banken bereikt en kunnen geen geld meer lenen. Hun voortbestaan is in gevaar.
Onderhoud scholen in het geding
Met de stopzetting van de werkzaamheden eind maart zal dit wederom voor veel ongerief zorgen voor leerlingen en leerkrachten, omdat scholen niet meer optimaal schoongehouden zullen kunnen worden. Deze situatie zal erin resulteren dat leerlingen en leerkrachten de leslokalen en toiletten zelf zullen moeten onderhouden en de diefstallen op de scholen de orde van de dag zullen zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!