DA’91 gedenkt 25 jaar politiek bestaan

In een persbericht feliciteert DA’91 de Surinaamse samenleving en in het bijzonder alle leden en sympathisanten van DA’91 met het 25-jarig bestaan. In die 25 jaren heeft DA’91 een transformatie doorgemaakt van een partijcombinatie naar een partij. Het 25-jarig bestaan van de politieke organisatie is een bijzondere mijlpaal. De gemeenschap kan altijd rekenen op DA’91 als de partij die staat voor wat zij zegt, onbevreesd en kritisch waakt over de belangen van ons volk en toekomst garanderende oplossingen aandraagt voor de uitdagingen die we als land en volk op onze weg vinden. DA’91 heeft in de afgelopen 25 jaren grote successen gekend, maar ook bijzondere tegenvallers. De successen hebben wij ingezet om succeskansen voor allen, maar vooral de zwakkeren, binnen de samenleving kracht bij te zetten. Uit de tegenvallers hebben wij en leren wij nog steeds lessen, lessen die ons sterken en ons tot grotere hoogten zullen brengen.
• DA’91 is de enige politieke organisatie in Suriname die een vrouw heeft voorgedragen voor het ambt van president.
• DA’91 is ook de enige partij momenteel waar een vrouw gekozen is tot voorzitter.
• DA’91 heeft in A-1verband in 2004 een concept grondwet aangeboden aan de gemeenschap, om de huidige grondwet te vervangen en een verdere democratisering en rechtsbescherming van de burger te bewerkstelligen.
• In het kader van corruptiebestrijding heeft DA’91 vanaf haar oprichting een voorhoederol gespeeld, ongeacht aan welke zijde van het politieke speelveld zij zich bevond. Gezien de ernstige toename van corruptie in de afgelopen 6 jaar waarbij corruptie in Suriname een systemisch karakter heeft gekregen, heeft DA’91 een goed uitgewerkt plan voor de instelling van een anti-corruptie instituut aan de gemeenschap aangeboden.
• Erkennend het belang van participatie van de gemeenschap in het succesvol bestrijden van corruptie en indachtig het devies “Ik zal niet zwijgen, wanneer spreken mijn plicht is”, heeft DA’91 een corruptiemeldpunt ingesteld.
Daadkracht en ambitie definiëren al 25 jaar lang het denken, doen en kiezen van DA’91.
DA’91 heeft nimmer een etnische grondslag gehad en is altijd een politieke organisatie waar allen die in Suriname wonen en werken een plek hebben en de gelegenheid om een bijdrage te leveren. In de DNA heeft DA’91 garant gestaan voor een kwalitatief hoogstaande bijdrage met als doel waken over de belangen van elke Surinamer door garanties te eisen van elke regering voor onbevreesd en integer leiderschap; verantwoord, duurzaam en toekomstgericht beheer en besteding van de middelen van de gemeenschap evenals een wijze van wetgeving die gerechtigheid, rechtsbescherming en gelijkheid voor de wet van alle Surinamers garandeert.
Het thema bij 25 jaar DA’91 is ‘DA’91: Modern, Inclusief en Toekomstgericht!’
De komende 25 jaar zullen nog meer gekarakteriseerd worden door een moderne koppeling van denken, talenten en kansen voor een gezamenlijke duurzame toekomst!
Hoewel de huidige omstandigheden in Suriname zich niet lenen voor het vieren van grote feesten zal DA’91 toch op integere en waardige wijze stilstaan bij al hetgeen bereikt is in de afgelopen 25 jaar, maar meer nog bij de succesvolle verdere invulling van haar rol als sterke programmatische politieke partij in Suriname, die hoop biedt aan alle Surinamers die vinden dat toekomst belangrijk is! DA’91 een partij voor allen die in Suriname wonen en werken, toen, nu en ook in de toekomst! Integere politiek gebaseerd op kennis, kunde en liefde voor ons land Suriname en het geloof dat onze beste dagen als partij en als Suriname nog in het verschiet liggen is wat ook de komende 25 jaar de rode draad zal zijn in de positionering van de organisatie evenals de keuzes die DA’91 het volk zal aanbieden, aldus het persbericht.

error: Kopiëren mag niet!