Ordening goudsector nog lang niet wat het wezen moet

Goudzoekende Matawai plaatsen vraagtekens achter het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Gezegd wordt dat de regering al jaren met allerlei plannen schermt, maar tot nu toe is er weinig of niets veranderd binnen de goudsector waar de Matawai betrokken zijn. Er gaan zelf stemmen op dat de negatieve situatie verergert. De goudzoekers zijn de mening toegedaan dat er meer samenspraak moet zijn met hen. Praten met en het actief betrekken van de granman en zijn dignitarissen werden positief genoemd, maar dat minister Dodson vaart op het kompas van de dignitarissen, terwijl zij een scheve schaats rijden. “Zij maken zich ook schuldig aan milieuvervuiling en andere negatieve zaken rond de goudwinning, er is geentransparant financieel beheer”, werd naar voren gebracht. Aan minister Dodson en zijn gevolg werd gevraagd om aan te geven wie de concessionarissen zijn in het Matawai-gebied en wie de gewapende groepen zijn die zorgen voor bewaking en beveiliging van de goudvelden. “Wij weten nu niet waar wij aan toe zijn”, klonk het als uit één mond.
Minister Dodson heeft onlangs stappen gezet om te komen tot de verdere ordening van de goudsector in het Matawai-gebied. Bij het zoeken naar antwoorden voor vragen en het oplossen van de problemen wordt er naar samenwerking gezocht met het traditioneel gezag, de plaatselijke bevolking en de goudzoekers. De bewindsman ziet en zoekt de oplossing onder andere in een verdeelsleutel van de goudopbrengsten tussen de goudzoekers, de plaatselijke bevolking en Grassalco. Het ligt in de bedoeling dat er een fonds wordt gevormd om de ontwikkeling en het leefklimaat in het Matawai-gebied te bevorderen. De praktische invulling zal door het traditioneel gezag worden bepaald. De minister kijkt tevreden terug naar het resultaat van de bespreking en de gemaakte afspraken, de bevolking, de goudzoekers vooral zijn anders dan de ministers niet helemaal content met het resultaat van de minister. Er zal volgens hun goed doordacht en voorbereid en met degelijke controle gewerkt moeten worden, anders zal de inspanning van NH geen zoden aan de dijk leggen. Er zal vooral gewaakt moeten worden, dat persoonlijke belangen de toestand niet verder verzieken. “De ordening van de goudsector is nog lang niet wat het wezen moet”, is de klacht geweest.

error: Kopiëren mag niet!