VSB en RAVAKSUR besluiten om eensgezind ten strijde te trekken

De Besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) hebben op 9 maart een spoedonderhoud belegd, waarbij breedvoerig is gediscussieerd over de algemene situatie in Suriname, in het bijzonder de financieel-economische crisis, die ons land momenteel teistert. Partijen zijn het met elkaar eens, dat het onverantwoord uitgavenpatroon van de overheid, waarbij totaal geen rekening is gehouden met de verminderde staatsinkomsten de belangrijkste oorzaak is van de huidige economische problemen in Suriname.
Geen samenhangend masterplan
Zowel de VSB als RAVAKSUR hebben tijdens het onderhoud hun ernstige bezorgdheid geuit over de impact van de huidige crisis op economische bedrijvigheid en de ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid. De bi-partiete partners zijn eveneens ernstig bezorgd over het ontbreken van een samenhangend masterplan om de economische neergang een halt toe te roepen, de economie te saneren en weer op een groeipad te krijgen. De VSB en RAVAKSUR beschouwen de werkgevers in de particuliere sector en de bij hun in dienst zijnde werknemers als de dragers van de economie en zijn derhalve ook ernstig bezorgd over het feit, dat hun organisaties niet op structurele wijze worden betrokken om te treffen maatregelen te bespreken. Maatregelen worden naar de mening van de VSB en RAVAKSUR op adhoc basis aangekondigd en uitgevoerd, hetgeen zorgt voor een verdere verstoring van de economie en brengt paniek reacties teweeg.
De Besturen van de VSB en RAVAKSUR waren het na de breedvoerige discussie met elkaar eens, dat er voldoende gronden aanwezig zijn, welke niet alleen eensgezind optreden rechtvaardigen, maar in principe noodzakelijk maken. De dialoog tussen de partners zal worden voortgezet en kwesties die in bi-partiet verband verder tot actiepunten zullen worden gemaakt zijn o.a. de aanpassing van de belastingschijven bij loon-en inkomsten belasting en de grondige herziening van de sociale wetten. De bi-partiete partners zullen eveneens eisen, dat zij op structurele wijze betrokken worden bij het doorvoeren van beleidsmaatregelen, die hun direct of indirect raken. Het gebrek aan transparantie wordt momenteel als zeer storend ervaren.

error: Kopiëren mag niet!