Gajadien: “Meer leenruimte is dieper de put in”

Gajadien wijziging definitie staatsschuldDe regering heeft aangekondigd de definitie van de staatsschuld te zullen wijzigen. Hierdoor zal er wat meer ruimte ontstaan in het leningenplafond. Als het leningenplafond overschreden wordt, zal de minister van Financiën voor maximaal 10 jaar de bak in kunnen gaan. Een valutaveiling kan mogelijk ook leiden tot een koers boven de SRD 5 voor een dollar en dit kan weer leiden tot het overschrijden van de toegestane 60% aan leningen. “Hoe meer ruimte we creëren om schulden te maken, des te dieper we de put ingaan. Men kan allerlei wegen bewandelen om meer leningen te nemen, maar uiteindelijk zal het zijn weerslag hebben op onze economie. Als je de schuld niet terug kan betalen en de waarde van je munt niet kan behouden, zal het de samenleving zijn die de dupe hiervan zal worden”, zegt DNA-lid Asiskumar Gajadien. Volgens hem is de enige reden waarom de regering de wet wenst te wijzigen, het willen krijgen van meer ruimte, ongeveer 12% tot 15%, om meer te kunnen lenen. “Daar gaat het om. Ook is het zo dat als de officiële koers boven 5 komt te liggen, wij de toegestane 60% van het leningenplafond zullen overschrijden. Dit houdt in dat de minister van Financiën vervolgd mag worden. Men wil nu achteraf omstandigheden wijzigen zodat die vervolging niet van kracht is.”
Beleidswijziging nodig
Het wijzigen van wetgeving achteraf is volgens Gajadien een quasiredenering, omdat de regering er naar zijn mening ervoor had moeten waken om niet in zo een grenssituatie te geraken. Je ziet volgens hem duidelijk dat de regering probeert het gevoerde wanbeleid van de afgelopen jaren te verdoezelen door te proberen te voorkomen dat de minister van Financiën vervolgd wordt. Men wenst ook meer ruimte te creëren om door te gaan met dit wanbeleid van leningen nemen om de samenleving nog dieper in de put te brengen. Men zou er volgens het parlementslid beter aan doen door te kijken naar de oorzaken van de huidige situatie. “Het was een wanbeleid van meer uitgaven dan inkomsten. In 2015 is bijna 2.6 miljard door de overheid geleend en dan nog zijn er tekorten. Dit beleid moet gaan wijzigen.” Het enorme uitgavenbeleid heeft volgens hem vooral gelegen aan corruptie- dan wel verspillingspraktijken. Daarom zou de regering onderzoek moeten doen om ervoor te zorgen dat er ontnemingsmaatregelen komen en de middelen terugkomen voor de samenleving. “Wanneer je als overheid minder wenst uit te geven dan je verdient, zou je grootste kostenpost, in dit geval het ambtenarenapparaat, gerationaliseerd moeten worden. De president heeft dit aangegeven. Het moet niet alleen worden aangegeven, maar er moet beleid op los worden gelaten. Dit beleid moet niet zijn het brodeloos maken van mensen, maar de mensen transformeren naar andere sectoren zodat de productie van het land gestimuleerd wordt. Als we meer produceren, verdient het land meer om de neerwaartse trend het hoofd te kunnen bieden.” Het is voor Gajadien wenselijk dat de regering onmiddellijk met beleid komt en als men het niet kan, zou men het mandaat terug moeten geven aan de samenleving.
Staatshuishouding in orde maken
“We zien dat de manoeuvres die uitgehaald worden om symptomen te bestrijden, niet helpen. We hebben gezien dat getracht is de koers onder controle te krijgen door een valutabank via inschrijvingen bij de SPSB, wat niet gewerkt heeft. Dit is iets dat zelfs volgens de governor van de CBvS, Glenn Gersie, nooit meer zou moeten gebeuren. Nu wil men met valutaveilingen komen. Dit wordt al tijden aangekondigd, maar kan nog geen feit worden omdat men weet dat de werkelijke koers hoger zal komen te liggen dan het nu is. Dit zijn allemaal maatregelen die getroffen worden waarbij men niet doet wat daadwerkelijk nodig is voor de samenleving. Elke actie die men onderneemt zonder dat de staatshuishouding eerst in orde is gemaakt, zal ons verder de put in helpen.”

error: Kopiëren mag niet!