Seti Sranan verstevigt structuur

Het maatschappelijk platform Seti Sranan heeft de werkwijze van De Nationale Assemblee ter discussie gesteld tijdens haar wekelijkse discussiebijeenkomst. De vergadering concludeerde: “…de vertoning in het parlement heeft niets met politiek te maken…”. De aanwezigen, waaronder politicus Ivan Fernald, somden de tekortkomingen van de regering Bouterse-Adhin op: “…er is geen leiderschap die zorgt voor een samenhangend beleid, ondernemerschap komt niet tot uitdrukking, er wordt niets gedaan aan het scheppen van werkgelegenheid, de ongelijke verdeling van de koek zorgt voor grote ongelijkheid in de samenleving, het land wordt met de dag onveiliger en het lijkt alsof wij niet geregeerd worden.”
Als antwoord op de malaise heeft Seti Sranan besloten om met meer ijver dan voorheen te breinen over de ontstane politiek/economische impasse en zodoende bewustwording bevorderen en beseffen dat er met voortvarendheid gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van de Republiek Suriname.
Aan de ronde tafel van Seti Sranan met Wim Bakker als eerste onder zijn gelijken werd geopperd om een enquête te houden om de gevoelens en oplossingsmodellen van de bevolking te achterhalen. “Seti Sranan ontwikkelt leiderschap in eigen kring, er worden activiteiten ontplooid die aansluiten bij de concrete behoeften van mensen. Wij trachten vorm te geven aan een maatschappijkritische beweging, die open staat voor samenwerkingsverbanden met andere organisaties.”
Om haar missie slagvaardig te kunnen uitvoeren, werkt Seti Sranan aan haar administratie- en organisatiestructuur door onder andere een kantoor in te richten van waaruit ontwikkelingsactiviteiten ontplooid kunnen worden. De interne organisatie wordt gespreid over twee functionele onderdelen, te weten een uitvoerend orgaan dat naar buiten treedt en een raad voor discussie over strategie.

error: Kopiëren mag niet!