Arts die betaling vraagt voor materiaal niet in overtreding

Dennis Raghoe, hoofd van de medische dienst van het SZF, geeft aan dat het aan de arts, in dit geval de specialist ligt als hij bepaalde kosten een patiënt in rekening wenst te brengen. Het betreft in deze kosten die niet door de verzekeringsmaatschappijen vergoed worden. In het RKZ is een specialist ertoe over gegaan zijn patiënten betaling te vragen voor wondbehandelingen en injecties. De reden hiervoor zou zijn dat het SZF en BZSR het materiaal dat met de behandeling gepaard gaat, niet zouden vergoeden. Het SZF heeft afspraken met de VMS, die kennelijk per ziekenhuis kunnen verschillen. De bewuste specialist, die ook werkzaam is bij het AZ, vraagt daar namelijk niet om betaling voor materiaal. Raghoe geeft aan dat patiënten wel met klachten zijn geweest bij het SZF over de bewuste arts. Het SZF kan hen helaas geen restitutie geven over de betalingen voor materiaal. Slechts de medicatie (bijvoorbeeld het medicijn via de injectie toegediend) zou eventueel vergoed kunnen worden. Het moet dan wel eerst voorkomen op de geneesmiddelenklapper. De bewuste arts zou naar verluidt nu echter geen kwitanties meer aan de patiënten geven waarmee zij hun kosten bij het SZF kunnen verhalen. Het is ook moeilijk om rechtstreekse betalingen aan een arts na te gaan en te toetsen, legt Raghoe uit. Als de medicatie via een apotheek wordt verstrekt, kan het SZF volgens hem wel gelijk handelen. Voor alle duidelijkheid komt het erop neer dat de arts wel voor de behandeling maar niet voor de tools om die behandeling te verrichten vergoed wordt door het SZF, tenzij dit in een specifiek geval wel zou zijn overeengekomen met de verzekeringsmaatschappij. Deze artsen declareren dus in feite slechts voor de behandeling, de verrichting. De afspraken kunnen per vakgroep verschillend zijn. Onlangs is er bij sommige overeenkomsten een wijziging gekomen in de lijst van zaken die wel en niet vergoed worden, legt Raghoe uit. Alles is opgenomen in de verrichtingenlijst per specialisme. De patiënten van bewuste specialist trekken dus nu klaarblijkelijk aan het kortste eind. De beste optie voor een patiënt die moeite heeft met het betalen van de materiaalkosten is, lijkt gezien de gecompliceerdheid van de situatie, dat die kiest voor een andere specialist.

error: Kopiëren mag niet!