Bewoners tegen verhuizing districtskantorencomplex La Provoance

Bewoners van de Gangaram Pandayweg (oud Lareco) te Saramacca hebben een brief gericht aan president Desi Bouterse betreffende de verplaatsing van het districtskantorencomplex te La Provoance. Langs deze weg hebben de bewoners van de Gangaram Pandayweg het staatshoofd geprobeerd te benaderen, vanwege het feit dat zij door de districtscommissaris van Saramacca kenbaar zijn gemaakt dat het districtskantoor complex te La Provoance op korte termijn zal verhuizen. De bewoners zijn hiermee helemaal niet gelukkig. Temeer, omdat zij vinden dat er geen steekhoudende argumenten hiervoor zijn aangedragen. Juist gelet op het in gang gezette decentralisatieproces wordt dit ‘van boven af opgelegde’ besluit door de buurtbewoners niet begrepen.
Het onderhavig terrein en complex bestaat reeds 75 jaar en is destijds door de familie Abhelakh aan het ministerie van Onderwijs gedoneerd. In het kantorencomplex was zo een 15 jaar geleden een unit van het CBB, het ministerie van Sociale Zaken en het kantoor van de Bestuursdienst gehuisvest. Tegenwoordig betreft het nog het kantoor van de bestuursdienst en het LVV rayonkantoor. Het bestuurcomplex, dat ongeveer halverwege de Gangaram Pandayweg is gesitueerd, ligt strategisch en wordt door de bewoners gezien als ‘hun’ plaatselijk bestuurlink met de overheid. Op deze plek vinden belangrijke vergaderingen en overleg plaats van bewoners met de overheid, alsook tussen en met plaatselijke belangenorganisaties. In dit kader kunnen genoemd worden ressortraadsvergaderingen, vergaderingen van landbouwverenigingen en sociale- en sportverenigingen. De buurtbewoners van de Gangaram Pandayweg doen op grond hiervan een dringend beroep op de president om verandering te brengen aan dit besluit en de verhuizing stop te zetten. Door het kantorencomplex te La Provoance te behouden, te renoveren en de overige diensten wederom terug te brengen, kan het bevorderlijk zijn voor de verdere bewoonbaarheid en duurzame ontwikkeling van dit landbouwproductiegebied. Bij een verhuizing zouden dit gebied en haar bevolking geheel zijn aangewezen op het veel verder gelegen districtsbestuurscentrum te Groningen.

error: Kopiëren mag niet!